CIDI doet aangifte tegen antisemitische twitteraar

“De invloed van de Joden is bijna angstwekkend”, tweet Jan van der Weiden, die al sinds 2015 regelmatig antisemitische berichten op Twitter plaatst. 

CIDI heeft aangifte gedaan tegen Jan van der Weiden vanwege haatzaaiende en beledigende berichten over Joden. Van der Weiden plaatst regelmatig antisemitische teksten op Twitter. Zo schrijft hij dat “de invloed van de Joden” beangstigend is.

Ook op Wall Street ziet Van der Weiden een Joodse samenzwering. 

In een serie Engelstalige berichten schrijft Van der Weiden dat “de Joden” de Amerikaanse politiek controleren. Hij heeft het daarbij afwisselend over “de Joden” en over “zionistische Joden”. Het komt steeds vaker voor dat de term ‘zionist’ als codetaal wordt gebruikt voor Jood. Op die manier worden antisemitische uitspraken gedaan onder het mom van “anti-zionisme”.

Ook Van der Weiden maakt gebruik van de term ‘zionist’ om zijn Jodenhaat te verbloemen. Zo schrijft hij op 28 juli 2017 dat “alle zionistische Joden” een genetisch defect hebben waardoor zij gewelddadig en inhumaan zijn. De aantijging dat “zionistische Joden” gewelddadige genen zouden hebben kan slechts duiden op hun Joodse afkomst en is dus duidelijk antisemitisch. Dat Van der Weiden het woord ‘zionistisch’ erbij noemt en beweert dat “andere Joden” wél oké zijn, doet niets af aan het antisemitische gehalte van de opmerking. 

Ook stelt Van der Weiden dat Joden in Nederland alleen recht hebben op veiligheid wanneer ook “alle Palestijnen” veiligheid hebben. Het is volstrekt ontoelaatbaar om voorwaarden te verbinden aan de veiligheid van Nederlandse burgers, puur vanwege hun afkomst. De veiligheid van Joden in Nederland mag niet afhankelijk zijn van het beleid van Israel, net zomin als de veiligheid van hindoes in Nederland afhankelijk zou mogen zijn van het beleid van India. 

Helaas past de uitspraak van Van der Weiden in een bredere trend: wanneer het conflict tussen Israel en de Palestijnen oplaait, is er ook een stijging in antisemitisme in Nederland. Tegenstanders van Israel botvieren hun politieke denkbeelden dan op Nederlandse Joden. 

Van der Weiden spreekt zichzelf meermaals tegen. In sommige berichten beweert hij slechts tegen ‘zionisten’ te ageren, maar in andere berichten spreekt hij over “de Joden” als collectief. In zijn tweets over Israel verwijst hij regelmatig naar de Tweede Wereldoorlog, en stelt hij meermaals dat Israel zélf schuldig is aan nazi-praktijken.

De vergelijking tussen Israel en nazi’s bagatelliseert de Holocaust en is bovendien volledig onjuist. De Europese werkdefinitie antisemitisme noemt vergelijkingen tussen Israel en Nazi-Duitsland als voorbeeld van antisemitisme. 

De antisemitische berichten zijn des te zorgwekkender omdat Van der Weiden in zijn woonplaats Castricum actief is in de lokale politiek. In 2014 stond hij op de lijst van de SP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die partij laat desgevraagd op Twitter weten dat de uitspraken niet namens de SP zijn gedaan, en Van der Weiden zelf zegt dat hij al jaren niet meer betrokken is bij de SP. Toch staat hij nog steeds op de website van de partij. 

De berichten van Van der Weiden, waarin hij zijn haat nu eens tegen “de Joden” keert en dan weer tegen “zionisten” zijn een voorbeeld van het gebruik van “anti-zionisme” als dekmantel voor antisemitische uitspraken. Op 1 juni nam het Europees Parlement een resolutie aan die alle EU-lidstaten aanbeveelt om de Europese werkdefinitie antisemitisme over te nemen in de nationale wetgeving. De werkdefinitie antisemitisme, opgesteld door de International Holocaust Remembrance Alliance, wil een duidelijk onderscheid maken tussen kritiek op Israel en Jodenhaat. Critici van de werkdefinitie menen dat de werkdefinitie dat onderscheid juist vertroebelt.   

CIDI heeft het OM verzocht om duidelijk te maken waar de grens ligt. We mogen niet tolereren dat het zaaien van haat jegens Joden wordt gelegitimeerd door het “anti-zionisme” te noemen.