CIDI doet aangifte tegen Stop de Bezetting (update)

ScreenHunter_136 Feb. 07 12.50 aaaaaaaCIDI heeft in samenwerking met het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) op 7 februari aangifte gedaan tegen de website Stop de Bezetting. Op de website staan beledigende teksten over Joden. Het artikel getiteld ‘The Jewish hand behind Internet Google, Facebook, Wikipedia, Yahoo!, MySpace, eBay’ stelt dat Joden het internet hebben gepenetreerd met als doel de informatie te domineren en te controleren. Het artikel is verder voorzien van namen en foto’s van bekende Joodse personen die volgens Stop de Bezetting onderdeel zijn van het internetcomplot.

De uitlatingen in het artikel vinden beide organisaties dusdanig ver gaan dat er is besloten aangifte te doen. Bovendien zijn beide organisaties overtuigd van de strafbaarheid van de uitlatingen gedaan in het bovengenoemde artikel. Eerder verstuurde het MDI een verzoek tot verwijdering naar de beheerder van de website maar Stop de Bezetting gaf daar geen gehoor aan. Het artikel staat tot op heden, vrijdagmiddag 12.50, nog online.

CIDI en MDI zijn daarom overgegaan tot het doen van aangifte van overtreding van art. 137 c, d en e van het Wetboek van Strafrecht. CIDI hoopt dat de verdachte zo snel mogelijk wordt opgespoord, met spoed wordt voorgeleid en zich zal verantwoorden voor de rechter.

Discussie

De aangifte heeft op de website van Gretta Duisenberg tot discussie geleid. Te verwachten reacties, zoals ‘als je de mening niet deelt van een zionist, word je uitgemaakt voor anti semiet’, bleven uiteraard niet uit. Maar er waren er ook, die weinig begrip konden opbrengen voor het antisemitische artikel: “Het artikel is doorspekt met haat.” Een ander reageerde: “Tot mijn stomme verbazing staat dit smerige artikel nog steeds op deze website. Hoe is dat mogelijk? Wie plaatst zoiets op deze website? Indertijd heb ik me bij de ondertekenaars van Stop de Bezetting gevoegd, maar ik krijg nu twijfel of ik daaraan goed gedaan heb. Het bewuste artikel (‘The Jewish hand behind Internet’) is klinkklaar antisemitisch, en heeft zelfs nazi-achtige trekken!”

UPDATE 12/2 :

Intussen heeft de PVV schriftelijke Kamervragen gesteld naar aanleiding van het gewraakte artikel op de website van Stop De Bezetting. Aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp wordt onder meer gevraagd: In hoeverre erkent u het virulente antisemitische karakter van het artikel waarin o.a. wordt gesteld dat “joden het internet hebben gepenetreerd met als doel informatie te domineren en te controleren”? Klik hier voor alle vragen.