CIDI geschokt door teksten nieuwe stadsdichter Haarlem

CIDI is geschrokken van stuitende bagatellisering van de Holocaust in songteksten van Darryl Danchelo Osenga, gisteren benoemd tot stadsdichter van Haarlem. Literair weblog Tzum herinnert aan een rap van de dichter uit 2012, met teksten als “De Holocaust is slechts een cover up voor domme schapen” en “De behandeling van de concentratiekampen is slechts een lachertje vergeleken [met] onze slavenhandel.”

Het betreffende lied, getiteld ‘Zwarte Bladzijde’, is een kritiek op het slavernijverleden en de omgang daarmee in Nederland.

Menselijk leed vergelijken is hoe dan ook zinloos en onnodig. De opgevoerde vergelijking is bovendien geschiedkundig erg zwak, haatdragend en doet tekort aan iedere respectvolle herinnering aan menselijk leed.

Slavernij en Holocaust

De Holocaust was een door de nazi’s gaplande en systematisch uitgevoerde uitroeiing van Joden en het Jodendom- een genocidaal project. Joodse mannen, vrouwen en kinderen werden vervolgd en systematisch vermoord vanwege niets anders dan hun Joods-zijn – met andere woorden: hun afkomst. Dit verschrikkelijke lot was ook gepland voor enkele andere minderheden die ‘minderwaardig’ werden bevonden, zoals de Sinti en Roma en homoseksuelen. In een gigantisch netwerk aan werk-, concentratie- en vernietigingskampen werden sommigen tewerkgesteld alvorens te worden gedood, indien uitputting daar zelf niet toe leidde. Een ‘competitie van leed’ aangaan met eerdere of latere verschrikkingen en genocides is verwerpelijk.

Het idee dat deze erkenning bewustzijn van slavernij in de weg zou staan, hedendaags of koloniaal, is krankzinnig. Het lot van slaafgemaakte mensen in koloniën – levenslange lijfeigenschap en tewerkstelling onder omstandigheden die de meesten van ons zich niet kunnen voorstellen – is niet gebaat bij deze vergelijking. Niet de vernietiging van een denkbeeldig ‘ras’, maar uitbuiting was wat deze behandeling generaties lang dreef, en tot vandaag zijn uitwerkingen heeft in de vorm van vooroordelen, racisme en ongelijkheid. Het feit dat mensen dergelijke wreedheden hebben begaan is inderdaad een zwarte bladzijde voor de mensheid, en verdient alle aandacht – zonder die met een andere collosale falen van de mensheid te hoeven vergelijken.

Een obsessie met het Holocaustverleden, en de drang om een punt te maken door deze te delegitimeren, staat ironisch genoeg in de weg van erkenning van koloniale slavernij voor wat het was, en wat het tot de dag van vandaag met ons doet. Slachtofferrivaliteit is een slechte strategie om erkenning voor een bepaald verleden te bewerkstelligen.

De Holocaust als “cover up voor domme schapen” is bovendien niets anders dan het antisemitische stereotype dat Joden de samenleving in bedwang zouden houden met behulp van dit eigen collectieve leed. Het is een grove belediging aan het adres van de miljoenen slachtoffers van de genocide.

Reactie CIDI

De rap is in 2012 verschenen. CIDI hoopt dat Danchelo Osenga inmiddels wijzer is geworden, en heeft contact gezocht met de nieuwe stadsdichter, met de vraag of hij zijn houding in de verstreken jaren veranderd heeft en dat ook kenbaar wil maken. Ook de Benoemingscommissie Stadsdichter Haarlem is om een reactie gevraagd.