CIDI: Hef de anonimiteit van racistische sites op

CIDI gaat onderzoeken of er juridische mogelijkheden zijn om de personen achter IP-adressen van anonieme, racistische sites, gemakkelijker te identificeren. Op internet en Twitter worden regelmatig racistische uitingen gedaan, vrijwel altijd anoniem, waardoor de persoon die zo’n uitlating doet, niet ter verantwoording kan worden geroepen.

Een goed voorbeeld van zo’n haatsite is dewarereligie.nl. Het Openbaar Ministerie gaat bekijken of er passende juridische maatregelen noodzakelijk zijn ten opzichte van deze site, aldus een woordvoerder  van het Arrondissement Parket in Den Haag. Aanleiding is een tekst op de site waarin de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen, onder meer wordt beschuldigd van het uitoefenen van ‘Nazipraktijken’. Daarnaast wordt de burgemeester ‘Jo(od)zias Van Aartsen’ genoemd en een ‘Jood die nazipraktijken probeert na te spelen’. Het artikel is een reactie op een politieoptreden in Den Haag tijdens een demonstratie waarbij de deelnemers hun steun uitspraken  voor jihadisten in Syrië. De website is momenteel (vrijdagmiddag 13 september) niet meer online beschikbaar. Op de website staat een bericht dat het account is opgeschort. Of de site permanent offline is of slechts tijdelijk, is nog niet duidelijk.

Dezelfde website publiceerde eerder een artikel waarin Anne Frank werd uitgemaakt voor hoer en over Joden viel te lezen: “Nee hoor, wij moeten joden gewoon niet. Omdat het gluiperds zijn. Haatmensen, dat zijn het.” Deze opmerkingen worden gemaakt door anonieme internetgebruikers. Zij doen dat, volgens eigen zeggen, in het kader van het maatschappelijk debat en denken zo met dit soort uitingen weg te kunnen komen. En daar gaat het volgens CIDI-directeur Esther Voet mis. “Als mensen denken zich op internet, bijvoorbeeld op websites of op Twitter, racistisch te kunnen uitlaten, dan moeten zij over hun opmerkingen ook ter verantwoording kunnen worden geroepen. Dat is nu niet het geval. De uitspraken worden vrijwel altijd anoniem gedaan, zo ook in het geval van dewarereligie.nl.  De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar omdat iedereen zich anoniem kan uiten, gaat men soms volledig los. Ik ben ervan overtuigd dat als men zich niet veilig achter een anonieme identiteit zou kunnen verbergen, er wel twee keer wordt nagedacht voordat deze baggerteksten worden opgeschreven. Nu kun je ze niet ‘namen & shamen’ of ze juridisch ter verantwoording roepen. Bij Twitter is het zelfs onmogelijk om achter de IP-adressen te komen. Veel voorstanders van volledige vrijheid van meningsuiting, ook op internet, werpen ter verdediging op dat internet een zelfreinigend vermogen heeft. Ik vind dat zelfreinigende vermogen eerlijk gezegd zeer beperkt tot vrijwel niet aanwezig. Internet is verworden tot een diepriool. Een voorbeeld? Nou, kijk naar de vele websites waarop de Holocaust wordt ontkend. En als jij van huis uit of op school bijvoorbeeld niet hebt meegekregen dat er zoiets als een Holocaust heeft bestaan, kun je op internet voldoende voorbeelden van Holocaustontkenning vinden. Ik vind dat een zeer gevaarlijke ontwikkeling, die geschiedvervalsing in de hand werkt.”