CIDI juicht Amsterdam Joods akkoord toe

Vanavond heeft een groot deel van de deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam het Joods Akkoord ondertekend. Daarmee committeren de ondertekenaars zich aan hun verantwoordelijkheid voor de Joodse gemeenschap in de hoofdstad.

Helaas hebben niet alle partijen getekend. Onder andere Bij1 en DENK – beide partijen die volgens de peilingen kans maken op meerdere zetels – hebben hun handtekening niet onder het akkoord gezet.

In het akkoord wordt onder andere gesproken over het bieden van ondersteuning en begeleiding aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas. Het CIDI staat hierbij graag ter dienst. Zo organiseert het CIDI jaarlijks een seminar met docenten in Yad Vashem over Holocausteducatie, en is er een docentennetwerk opgezet ter verbetering van het onderwijs over de Shoah.

Het CIDI juicht het akkoord toe, en hoopt dat na Amsterdam heel Nederland het goede voorbeeld zal volgen.

Lees hieronder de volledige tekst van het akkoord.

Amsterdam Joods Akkoord (Amsterdam JA!)

Sinds vierhonderd jaar maken joden deel uit van onze stad. Dat dit niet steeds een vanzelfsprekendheid is geweest, leert de geschiedenis. Amsterdam heeft een meer dan morele verantwoordelijkheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Aan die verantwoordelijkheid committeren wij ons door middel van het Joods Akkoord. Met dit akkoord zeggen we toe dat wij de maatregelen in dit akkoord in de gemeenteraad zullen steunen en prioriteit zullen geven. Deze maatregelen overstijgen politiek-ideologische tegenstellingen en zijn van belang om Amsterdam, Mokum te laten blijven zijn als verdraagzame stad, waar wij als partijen allemaal voor staan in woord en daad.
Daarom zullen wij:

 1. Laten zien dat wij als toekomstige politieke fracties staan voor Amsterdam als stad die haar joodse geschiedenis koestert en zich om haar joodse inwoners bekommert. Zodat joden zich, net als alle andere bevolkingsgroepen, veilig en thuis voelen in Amsterdam en zien dat wij strijden tegen intolerantie, discriminatie en antisemitisme. Vrijheid om jezelf te zijn in Amsterdam geldt ook voor de joodse bevolkingsgroep. Want, Amsterdam is van ons allemaal. Dit betekent ook dat Amsterdam er werk van maakt als de Shoah niet in de klas behandeld wordt of kan worden.

 

Daarom!

 1. Biedt Amsterdam ondersteuning aan scholen en docenten die belemmeringen ervaren bij het bespreken van de Shoah in de klas.
 2. Biedt Amsterdam begeleiding aan docenten die met bespreking van dit onderwerp worstelen.

  B.
  Amsterdam staat op tegen antisemitisme. Als er zich een incident of uiting voordoet gericht tegen joodse inwoners of joodse objecten dan:
  1. Neemt het Amsterdamse stadsbestuur concrete en zichtbare actie en
  2. Geeft Amsterdam een luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord. Zodat duidelijk is dat wij als bestuur van de hoofdstad dergelijke daden niet tolereren en zodat voor Joodse Amsterdammers duidelijk is: dit is ook jouw, ook jullie Amsterdam. Dat is het en dat blijft het. Maatstaf hierbij is de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme[1].

  C.
  Amsterdam neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid voor de Joodse bevolkingsgroep. Amsterdam pakt door bij de helaas noodzakelijke beveiliging van haar Joodse inwoners, instellingen en ondernemingen.

D
Amsterdam stimuleert dat er in het Amsterdamse onderwijs passende programma’s worden gemaakt en gebruikt om antisemitisme te bestrijden. Wij zetten ons er voor in dat iedere Amsterdamse schoolverlater een bezoek heeft gebracht aan een van de musea of plekken die het verhaal vertellen hoe bijna tien procent van de Amsterdammers in minder dan drie jaar tijd uit het hart van Amsterdam is weggerukt.

Wie zich in Amsterdam vestigt krijgt het verhaal van Amsterdam te horen; de geschiedenis van joods Amsterdam komt daarin nadrukkelijk aan de orde.

Afsluitend:
Met dit Joods Akkoord verklaren de ondertekenende partijen dat zij zich in de bestuursperiode 2018-2022 concreet en zichtbaar inzetten voor de veiligheid en ontplooiingsmogelijkheden van de joodse gemeenschap in Amsterdam. Joden in Amsterdam mogen er van uit kunnen gaan dat zij als gemeenschap op dit gemeentebestuur kunnen rekenen. Dit Joods Akkoord is daarvoor de bevestiging.

[1] The detailed working definition, in 2005 developed by Europ. Monitoring Center on Racism and Xenophobia (now Fundamental Rights Agency ), then an agency of the Europ. Union