CIDI: “Milli Görüsbijeenkomst misplaatst”

CIDI heeft tegenover bestuur en directie van de Amsterdam Arena zijn verontwaardiging uitgesproken over de op 20 juni door de extremistische Turkse Milli Görüsbeweging georganiseerde bijeenkomst in het stadion. Er waren rond de 40.000 aanhangers.

In zijn brief wijst CIDI onder andere op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Arena heeft. In tegenstelling tot justitie en politie kan het stadion voorafgaande aan bijeenkomsten van extreem-rechtse organisaties laten weten daarop binnen zijn deuren geen prijs te stellen "omdat u de vrijheid heeft zelf te bepalen aan wie u verhuurt. Als stadionverhuurder heeft u de verantwoordelijkheid na te gaan welke groeperingen u binnenhaalt. U zou toch ook niet een bijeenkomst van de Centrumdemocraten in uw stadion willen laten plaatsvinden," aldus CIDI.

Milli Görüs (Nationale Visie) is een anti-Westerse, extremistische organisatie, getuige bv. de opmerking van de secretaris van de Nederlandse afdeling van Milli Görüs, Ali Yoksel, anderhalf jaar geleden in Brussel: "Democratie is een Westerse dwaling". Een rechtbank in Hamburg heeft Milli Görüs in 1995 bestempeld als "een gevaar voor de vrije democratische rechtsorde"; de BVD waarschuwt tegen de groeiende invloed van deze organisatie.

In 1996 werden Joden in de krant van de organisatie Milli Gazette betiteld als "bloed zuigende vampiers". De Westerse landen zouden volgens dit blad "werktuigen zijn van het geheime Joodse wereldcomplot".