CIDI Monitor Antisemitische Incidenten 2016: “Jood” steeds vaker gebruikt als scheldwoord

Het woord “Jood” heeft kennelijk zo’n negatieve lading dat het steeds vaker wordt gebruikt als scheldwoord. Dat signaleert het Centrum Informatie en Documentatie Israel (CIDI) in de jaarlijkse Monitor Antisemitische Incidenten. Het toegenomen gebruik van “Jood” bij (algemene, niet eens op Joden gerichte) scheldpartijen duidt erop dat veel mensen een negatieve associatie hebben met Joden. CIDI vindt dit een verontrustende ontwikkeling.

In totaal registreerde CIDI in 2016 109 antisemitische incidenten in Nederland. Dit is een daling ten opzichte van 2015 (126 incidenten) en 2014 (171 incidenten). In 2014 werd in heel Europa een grote toename van antisemitische incidenten waargenomen. Deze opleving van antisemitisme hield verband met de Gaza-oorlog die in de zomer van dat jaar plaatsvond.

De daling in het aantal antisemitische incidenten in 2016 is goed nieuws, toch zijn de cijfers reden tot zorg. Twee jaar na recordjaar 2014 is het aantal meldingen van antisemitisme nog steeds niet gedaald naar het niveau van vóór 2014 en er bestaat reden aan te nemen dat de meldingsbereidheid klein is.

Bovendien worden veel antisemitische uitingen tegenwoordig gedaan op sociale media. Deze incidenten zijn niet meegeteld in het CIDI-rapport. Omdat maatschappelijke en politieke discussies zich steeds meer verplaatsen naar sociale media, heeft CIDI besloten met ingang van 2017 incidenten op Internet die op personen gericht zijn ook mee te nemen in de Monitor Antisemitische Incidenten.

De daling van het aantal antisemitische incidenten op scholen stemt positief. Helaas is het aantal incidenten rondom voetbal nog steeds hoog. (9 in 2016, 10 in 2015) en is het aantal scheldpartijen gestegen. In de categorie scheldpartijen en lastigvallen op straat heeft CIDI in 2016 25 incidenten geregistreerd (in 2015 waren dit er 24).

Vandalisme (21 incidenten) en fysiek geweld (3 incidenten) vormen nog steeds een probleem. Ter vergelijking; in 2015 werden 20 incidenten van vandalisme en 5 incidenten van fysiek geweld geregistreerd.

CIDI blijft wijzen op het belang van educatie vanaf jonge leeftijd, op scholen en sportclubs om discriminatie en antisemitisme te bestrijden.

Download hier de volledige CIDI Monitor Antisemitische Incidenten 2016.

The English summary can be downloaded here.