CIDI ondertekent gezamenlijke brief aan informateur

Negen Nederlandse belangenorganisaties tegen verschillende vormen van discriminatie hebben vandaag een gezamenlijke oproep gestuurd aan de informateur van de Tweede Kamer om maatregelen op te nemen in het regeerakkoord tegen discriminatie.

CIDI-directeur Hanna Luden heeft de brief, met de titel Pak discriminerend geweld aan! meeondertekend. De volledige brief aan informateur Mariëtte Hamer is hier te lezen.

De brief pleit onder meer voor hogere wettelijke straffen bij discriminerend geweld, gespecialiseerde discriminatierechercheurs en meer geld en tijd voor diversiteitsnetwerken bij de politie. Ook willen ze meer aandacht voor intersectionaliteit: mensen die te maken hebben met discriminatie wegens een combinatie van non-discriminatiegronden.

De negen organisaties vertegenwoordigen onder meer Marokkaanse-, Turkse- en Joodse Nederlanders, mensen met een beperking of chronische ziekte, vrouwen en lesbische, homoseksuele, bi+, transgender en intersekse personen. 

Om geweld te voorkómen vinden de organisaties dat er op school meer en betere aandacht moet komen voor diversiteit, inclusie en non-discriminatie.

Weinig veroordeling

Naast preventie is echter meer nodig om het brede probleem aan te pakken. Hoewel er per jaar zo’n 10 duizend keer melding of aangifte van discriminatie wordt gedaan, worden er maar zo’n vijftig daders veroordeeld. De organisaties vinden dat onacceptabel.

Ze schrijven aan de informateur dat anti-zwart racisme in Nederland nog altijd aan de orde van de dag is. Nederland behoort tot de Europese landen waar moslims de meeste discriminatie ervaren. Mensen die herkenbaar zijn als Joodse Nederlander, bijvoorbeeld omdat ze een keppel dragen, worden regelmatig uitgescholden en bedreigd.

Tal van LHBTI personen krijgen te maken met discriminatie en geweld om hun identiteit: van mannen die herhaaldelijk worden aangevallen omdat ze hand in hand lopen en trans vrouwen die in de metro van Rotterdam en Amsterdam worden belaagd tot intersekse personen waarvan bijna twee derde het afgelopen jaar te maken kreeg met discriminatie. Vrouwen krijgen te vaak te maken met gendergerelateerd geweld en discriminatie.

De organisaties zijn het ermee eens dat er er, naast strafrechtelijke maatregelen, nog veel meer nodig om discriminatie en groepshaat aan te pakken. Ook vragen specifieke discriminatievormen vaak om specifieke maatregelen. CIDI juicht de maatregelen in het kader van de initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme toe, en benadrukt het belang om de maatregelen ook blijvend door te voeren.

Naast CIDI hebben Bi+ Nederland, COC Nederland, Ieder(in), Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT), Nederlands Netwerk voor seksediversiteit NNID, Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN), Transgender Netwerk Nederland en WOMEN Inc de gezamenlijke brief ondertekend.