CIDI-rapport Israelische nederzettingen

nederzettingDinsdag 18 december 2012 sprak de Tweede Kamer over de begroting van Buitenlandse zaken. Minister Timmermans zegt in zijn begeleidende brief dat Israelische nederzettingen “ongeveer 43% van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem beslaan. Dit land is daarmee niet beschikbaar voor de opbouw van een Palestijnse staat.”

De Israelische nederzettingen op de Westbank zijn een van de grootste problemen die moeten worden opgelost in vredesonderhandelingen tussen Israel en de Palestijnse leiders.

CIDI zegt al jaren dat het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, buiten Jeruzalem, moet stoppen. CIDI verwierp ook het plan van de Israelische regering om 3500 nieuwe huizen voor Israeli’s te bouwen in het omstreden E1-gebied tussen Jeruzalem en Ma’ale Adumim.

Een van de meest gehoorde argumenten tegen de nederzettingen is, dat zij land in beslag nemen waardoor een Palestijnse staat vrijwel onmogelijk valt op te bouwen. Minister Frans Timmermans lijkt er ook zo over te denken. Op 12 december stuurde hij een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij zijn toekomstig beleid ten aanzien van het vredesproces in het Midden-Oosten uiteen zette. Daarin schreef hij:

De jurisdictie van deze nederzettingen beslaat ongeveer 43% van het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Dit land is daarmee niet beschikbaar voor de opbouw van een Palestijnse staat.” 

Het is echter de vraag of Israel inderdaad 43% gebruikt van het gebied dat het in 1967 bezette.Daarover zijn de meest uiteenlopende schattingen in omloop. De Israelische regering spreekt van 1,5% en er zijn zelfs Palestijnse rapporten die zeggen dat de Israelische nederzettingen meer dan 60% van de Westoever controleren.

CIDI zocht het uit en kwam met een document dat de bedoeling heeft iedereen in staat te stellen om zelf te oordelen over vier verschillende en tegenstrijdige versies van een sleutelkwestie betreffende Israelische nederzettingen: hoeveel land op de Westoever de nederzettingen in beslag nemen en of rechtstreeks controleren.

In het rapport over de nederzettingen, dat u hier kunt downloaden, laten we zien dat het percentage in de Kamerbrief ongefundeerd is. Net als de Israelische vredesorganisatie ‘Vrede Nu’ komen wij tot de conclusie dat de nederzettingen 9,3% van het grondgebied van de Westbank innemen.

Eén en ander neemt niet weg dat het CIDI al jarenlang het standpunt inneemt dat het bouwen van huizen in Israelische nederzettingen, buiten Jeruzalem, gestaakt dient te worden.