CIDI: Recordaantal antisemitische incidenten in 2019

IN ANTISEMITISME / Door: WEBMASTER / 17 feb 2020 ANTISEMITISME CIDI MONITOR

Het aantal gevallen van anti-Joodse discriminatie nam vorig jaar explosief toe. Dat blijkt uit de Monitor Antisemitische Incidenten 2019. In 2019 heeft CIDI maar liefst 182 antisemitische incidenten geregistreerd (exclusief online antisemitisme). Het is een pijnlijk record: in de ruim dertig jaar dat de Joodse organisatie het rapport uitbrengt, werd nog nooit zo’n hoog aantal geregistreerd.

De 182 antisemitische incidenten in 2019 zijn een toename van 35% ten opzichte van de 135 incidenten geregistreerd in 2018. Het aantal incidenten verbreekt zelfs het vorige record van piekjaar 2014 (171 incidenten). Destijds was de stijging van antisemitisme gerelateerd aan het oplaaien van het conflict tussen Israel en Hamas in Gaza. Een dergelijk verband ontbreekt in 2019.

De grootste stijging werd genoteerd in de categorie “real life” incidenten. Het gaat met name om bedreigingen (6 in 2018, 10 in 2019) en uitschelden. Vooral scheldpartijen namen enorm toe: van 18 incidenten in 2018 naar 44 gevallen in 2019. Antisemitische scheldpartijen, pesterijen en intimidatie hebben een grote impact op de levens van slachtoffers. Ze dragen bij aan een groeiend gevoel van onveiligheid – niet alleen bij de mensen die het overkomt, maar ook in de Joodse gemeenschap als geheel. Daadwerkelijk fysiek geweld met een antisemitisch motief vond twee keer plaats in 2019, versus één geval in 2018.

Ook de subcategorie ‘demonstraties’ laat een stijging zien. In totaal werden 18 incidenten geteld van antisemitische uitingen tijdens demonstraties, tegenover 5 incidenten in 2018. Met name de anti-Israel-demonstraties op de Dam in Amsterdam blijken vaak uit te monden in anti-Joodse uitingen.

CIDI registreerde ook een groot aantal incidenten die zich afspeelden op sociale media. Antisemitische uitingen op het internet worden door CIDI niet meegeteld in het totale aantal incidenten maar worden als aparte categorie geregistreerd. Wat opvalt is dat nieuwsberichten regelmatig aanleiding zijn voor een stroom aan antisemitische reacties. Zo bracht het nieuws dat de NS nabestaanden van Holocaustslachtoffers financieel gaat compenseren, honderden anti-Joodse commentaren teweeg. Nog steeds ondernemen socialemediabedrijven te weinig actie tegen antisemitische en andere racistische uitingen op hun platforms.

CIDI maakt zich grote zorgen over de explosieve stijging van het aantal antisemitische incidenten, en vreest dat de incidenten die bij CIDI zijn gemeld slechts het topje van de ijsberg zijn. Wat de stijging des te schrijnender maakt, is dat slachtoffers van antisemitisme slechts zelden aangifte doen bij de politie, omdat zij vrezen dat een aangifte tot niets leidt. Wanneer slachtoffers wél aangifte doen, stuiten zij vaak op onbegrip en kan het soms jaren duren voor zij horen wat er met hun aangifte is gedaan. CIDI wil dan ook dat politie en justitie investeren in het wekken van vertrouwen bij slachtoffers van antisemitisme. Alleen op die manier worden mensen aangemoedigd om aangifte te doen en kan het probleem worden bestreden.

Klik hier voor het volledige rapport

Click here for the English summary