CIDI roept op tot onafhankelijk onderzoek naar discriminatie binnen FVD

CIDI is diep geschokt door de uitspraken van FVD-voorman Thierry Baudet die gisteren aan het licht kwamen. Volgens meerdere getuigen sprak hij van “domme negers uit Europa schoppen”, dat corona een “complot van Soros” zou zijn, en zelfs dat hij zichzelf als antisemiet beschouwt.

Deze haatdragende uitingen moeten zeer ernstig genomen worden, niet in de laatste plaats door FVD zelf. Het is het zoveelste verontrustende bericht over discriminatie en haatspraak in FVD en haar jongerentak, JFVD.

CIDI dringt daarom aan op:

  • Onafhankelijk onderzoek in te stellen naar deze problematiek door een externe partij
  • Het interne onderzoeksrapport, dat eerder is opgesteld naar rechtsextremistisch en antisemitisch gedachtegoed bij JFVD, openbaar te maken
  • Ondubbelzinnige veroordeling van FVD-politici tegen antisemitisch gedachtegoed in hun partij

De afgelopen maanden heeft FVD herhaaldelijk waarschuwingen van CIDI naast zich neergelegd. Tijdens onze Keppel Op-demonstratie tegen antisemitisme vorig jaar, waaraan bijna alle Nederlandse politieke partijen deelnamen, sprak de heer Baudet zich uit tegen antisemitisme. Nu wordt echter pijnlijk duidelijk wat hij echt van antisemitisme vindt.

Haatspraak heeft de eigenschap zich snel te kunnen verspreiden, met name wanneer gezagdragers zich er zelf aan schuldig maken. Het is daarom in het belang van de maatschappij als geheel om inzichtelijk te maken hoe het tot de gewraakte uitingen van de FVD-voorman heeft kunnen komen. Alleen zo kunnen effectieve maatregelen genomen worden om onverdraagzaamheid van vergelijkbare omvang te voorkomen.