CIDI roept politiek op stelling te nemen tegen eenzijdige EU-journalistenreis

De EU organiseert een eenzijdige reis voor journalisten naar de Westelijke Jordaanoever waarbij Israel niet aan bod komt. Journalisten worden zo op een partijdige wijze beïnvloed. Het CIDI heeft met verbijstering kennis genomen van dit Europese initiatief en heeft Tweede Kamerleden en Nederlandse Europarlementariërs opgeroepen stelling te nemen hiertegen. Het is onacceptabel dat de EU een dergelijke reis voor journalisten organiseert, die zo eenzijdig is.

De Europese missie in Jeruzalem is voornemens in oktober een aantal journalisten door de Westelijke Jordaanoever rond te leiden. Terwijl de EU zegt zich te keren tegen het Boycotten, Desinvesteren en Sancties (BDS) tegen Israel wordt in deze reis de Joodse staat geheel uitgesloten. De reis voor journalisten staat in het kader van projecten die de EU onderneemt om Palestijnen te helpen. Israel komt er niet aan te pas. Het bezoek heeft wellicht een beperkt doel, maar door met een groep journalisten alleen naar de Westbank te gaan komt de pluriforme Israelische stem over zaken die daar plaatsvinden niet aan bod.

CIDI kan niet anders concluderen dan dat het hier gaat om een zeer eenzijdige activiteit, betaald door gemeenschapsgeld. De Europese Unie zou bij uitstek het orgaan moeten zijn dat het Israelische – Palestijns conflict objectief benadert. Een dergelijke reis draagt niet bij aan vrede en een gebalanceerd beeld. Het zal in elk geval het Israelische vertrouwen in de rol van de EU ondermijnen.

Het is onacceptabel dat de EU stelling neemt in een ingewikkeld conflict en journalisten eenzijdig informeert met gebruik van gemeenschapsgeld. CIDI heeft daarom Nederlandse politici opgeroepen stelling te nemen tegen deze eenzijdige activiteit en de door de EU gestuurde berichtgeving die daaruit voortvloeit.

CU-Kamerlid Joël Voordewind heeft in een reactie laten weten Kamervragen over de eenzijdige EU-reis te zullen stellen.

Het CIDI organiseert elk jaar een reis voor journalisten naar Israel en de Palestijnse gebieden. In tegenstelling tot de EU-tour, komen bij de CIDI-reis zowel Palestijnse als Israelische sprekers en locaties aan bod. Journalisten zijn dan ook zeer te spreken over de studiereis die het CIDI jaarlijks organiseert.

 

Bron foto: Sébastien Bertrand / Flickr