CIDI roept voorzitter Bergkamp op: zet Tweede Kamer studiereis naar Auschwitz weer op de agenda

IN EDUCATIE / Door: WEBMASTER / 3 mei 2021 TWEEDE KAMER

Naar aanleiding van de misplaatste vergelijking door FVD van de huidige coronamaatregelen met de onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog, roept CIDI voorzitter Vera Bergkamp op de Tweede Kamer studiereis naar Auschwitz weer op de agenda te zetten.

In een poster legt de partij Forum Voor Democratie een verband tussen de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog en het coronabeleid van het kabinet. “Het is misplaatst“, aldus CIDI-directeur Hanna Luden. “Ze snappen het verschil tussen de Tweede Wereldoorlog en nu niet. Het is onvergelijkbaar. Ik verdenk Forum van sensatie zoeken om hun punt te maken.”

De ongepaste actie van FVD, die het leed van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bagatelliseert en misbruikt voor eigen politiek gewin, toont een zorgwekkend gebrek van historisch besef. Helaas kunnen de verwerpelijke uitingen door FVD niet worden gezien als een op zichzelf staand incident. Steeds meer groeperingen denken dat het acceptabel is Holocaust-vergelijkingen te maken om een punt te maken. Het toont aan dat constante inspanning nodig is om het verleden het politieke debat van vandaag niet te laten verderven.

In 2019 kondigde toenmalig Tweede Kamer Voorzitter Khadija Arib aan een bezoek aan Auschwitz te organiseren voor de leden van de Tweede Kamer. CIDI roept in een open brief huidig voorzitter Vera Bergkamp op zodra het weer kan, de studiereis naar Auschwitz met de Tweede Kamer wederom op de agenda te zetten. Bewustzijn van onze geschiedenis is een blijvende opgave, ook voor onze volksvertegenwoordigers, zo blijkt. Een bezoek aan Auschwitz is bovendien een belangrijk signaal naar de samenleving dat het proces van gedenken en herdenken nog niet is afgerond.

 

Geachte Kamervoorzitter, geachte mevrouw Bergkamp,

 

In 2019 kondigde uw voorganger Khadija Arib aan een bezoek aan Auschwitz te organiseren voor de leden van de Tweede Kamer. “Het liefst met jullie allemaal”, sprak zij de Kamer toe, met het oog op de viering van 75 jaar vrijheid.   

Vandaag, na bijna 76 jaar vrijheid, blijkt helaas hoe groot het belang van dit initiatief is. De ongepaste actie van FVD, die het leed van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bagatelliseert en misbruikt voor eigen politiek gewin, toont een zorgwekkend gebrek van historisch besef.

Een week eerder vergeleek FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen tijdens een commissievergadering de quarantaineplicht met de Jodenvervolging. Gelukkig en terecht spraken verschillende andere fracties zich hiertegen uit, en ook de commissievoorzitter keurde deze uitspraak af.

Helaas kunnen de verwerpelijke uitingen door FVD niet worden gezien als een op zichzelf staand incident. Steeds meer groeperingen denken dat het acceptabel is Holocaust-vergelijkingen te maken om een punt te maken. Het toont aan dat constante inspanning nodig is om het verleden het politieke debat van vandaag niet te laten verderven.

CIDI roept u daarom op om, zodra het weer kan, de studiereis naar Auschwitz met de Tweede Kamer wederom op de agenda te zetten. Bewustzijn van onze geschiedenis is een blijvende opgave, ook voor onze volksvertegenwoordigers, zo blijkt. Een bezoek aan Auschwitz is bovendien een belangrijk signaal naar de samenleving dat het proces van gedenken en herdenken nog niet is afgerond.

CIDI juicht een bezoek van Kamerleden aan Auschwitz van harte toe. Indien gewenst stellen wij onze ervaring, kennis en contacten gaarne beschikbaar voor de voorbereiding van deze belangrijke en indrukwekkende activiteit.

Wij zien uit naar uw reactie.

 

Met vriendelijke groet,

Hanna Luden,
Directeur CIDI