CIDI uit kritiek op onderscheiding Arafat

CIDI uit kritiek op onderscheiding Arafat door MSM

De Maastricht School of Management (MSM) verleende de Palestijnse leider Arafat vorige week een honorary fellowship. In een brief aan het instituut vroeg CIDI zich af wat hiervan de bedoeling is. Indien men het vredesproces had willen helpen bevorderen, had het instituut beter "een cursus management kunnen organiseren.

Dat zal meer bijdragen tot het welzijn van de Palestijnen dan een fellowship voor Arafat, dat nergens op stoelt en een verkeerd voorbeeld stelt." Afgezien van zijn bijdrage aan het vredesproces, heeft Arafat het er in de Palestijnse gebieden bestuurlijk gezien slecht van afgebracht. In zijn brief verwijst CIDI naar een notitie van januari 1998 van Europees Commissaris Marin, waarin deze schrijft dat de teruggang van de Palestijnse economie mede te wijten is aan wanbeheer door de Palestijnen zelf.

"Er is bij de Palestijnse Autoriteit niet altijd sprake geweest van goed beheer. De besluitvorming over de besteding van het geld verloopt slecht." Zijn notitie lijkt een understatement als men een rapport (mei 1997) opgesteld door de Palestijnse rekenkamer in ogenschouw neemt. Hierin wordt vastgesteld dat 325 miljoen dollar – bijna 40 procent van de Palestijnse begroting – door de Palestijnse ministeries is verkwist of verduisterd.

Arafat heeft naar aanleiding van dit rapport een onderzoekscommissie ingesteld, die met onthutsende conclusies kwam over het door ministers aanwenden van overheidsgelden voor privé-doeleinden. De aanbeveling van de commissie om de betrokken ministers te ontslaan heeft Arafat naast zich neergelegd en hij heeft ook op geen enkele andere manier maatregelen genomen. Met management heeft dat weinig te maken.