CIDI viert kwart eeuw met expositie Israelische kunstenaars

In januari 1999 viert CIDI zijn 25-jarig bestaan. Sinds zijn oprichting in 1974 door de Joodse gemeenschap is CIDI een instituut geworden dat niet meer uit de publieke opinie in Nederland is weg te denken. Het was geen toeval dat CIDI juist in 1974 werd opgericht.

Voor en na de Jom Kippoer Oorlog werd maar al te duidelijk hoe zeer Israel de steun vanuit de westerse landen nodig had. Sinds zijn oprichting heeft CIDI zich ingespannen die steun voor Israel in Nederland te verwerven, door steeds maar weer te wijzen op het recht van Israel op veilige en erkende grenzen. Tegelijkertijd zet CIDI zich in de band tussen Israel en Nederland te verdiepen.

Er is de afgelopen kwart eeuw veel veranderd. Het bestaansrecht van Israel wordt niet meer betwist. Maar het recht van Israel om in vrede en veiligheid te leven wordt nog altijd bedreigd. Voor dat recht moeten wij blijven opkomen. De vredesverdragen met Egypte en Jordanië en de overeenkomsten met de Palestijnen hebben de Joodse staat nog steeds geen werkelijke vrede en veiligheid gebracht.

CIDI zal zich dan ook in de toekomst blijven inzetten goede informatie te geven over Israel en de Joodse gemeenschap. Slechts een goed geïnformeerd publiek kan Israel de steun geven die het verdient en nog steeds nodig heeft.

De viering van het jubileum start met een expositie van 15 in Nederland verblijvende Israelische kunstenaars. Met deze tentoonstelling wil CIDI Israel nu eens op een andere manier onder de aandacht van het publiek brengen dan doorgaans via de media gebeurt. Later in het jaar volgen nog enkele bijzondere activiteiten.