CIDI wil bouwstop en verwijdering Buchenwaldhek in Zandvoort

CIDI heeft vandaag de gemeente Zandvoort verzocht een onmiddellijke bouwstop in te stellen voor een hek gebaseerd op het voormalige nazi concentratiekamp Buchenwald.

Ook verlangt CIDI de verwijdering van de reeds gebouwde delen.

Het hek komt te staan in Bentveld, is vier meter hoog, bevat prikkeldraad en twee rokende ovens van crematoria. Het is ontworpen door Job Smeets en Nynke Tynagel van Studio Job in opdracht van  Jacobus Carolus Hendrikus Bakker in Bentveld. Boven het hek komt een bel te hangen met daarop in het Latijn de tekst ‘ieder het zijne’ – de tekst die in het Duits (Jedem das Seine) boven de poort van kamp Buchenwald hing.

 

CIDI vindt het onbegrijpelijk dat B en W ontheffing hebben verleend, ondanks dat het bouwwerk in strijd is met het bestemmingsplan.

“Dit kunstwerk is uitermate smakeloos. In Buchenwald zijn circa 50.000 mensen door de Nazi’s vermoord, waaronder Auguste van Pels, een van de onderduikers in het Achterhuis van Anne Frank. Ook premier Willem Drees verbleef van 1940-1941 in het concentratiekamp Buchenwald. Minimaal 497 Nederlanders werden in Buchenwald vermoord. Het neerzetten van een dergelijk hek is niet alleen stuitend voor de omwonenden, het toont ook een volstrekt gebrek aan respect voor de slachtoffers van Buchenwald en hun nabestaanden,” aldus Ronny Naftaniel, directeur van CIDI, in zijn brief aan de verantwoordelijke wethouder Andor Santbergen.

 

De gemeente Zandvoort heeft op 11 juni 2010 een vergunning afgegeven voor het hekwerk, waarop echter de bel met de tekst ontbreekt. De vergunning rept ook niet over de Holocaustverwijzing. Deze is duidelijk niet in aanmerking genomen bij het verlenen van de vergunning: er is alleen gelet op de stedenbouwkundige aspecten.

 

Het Buchenwaldhek dat volgens de ontwerpers van Studio Job ‘in de buurt van Amsterdam’ zou komen te staan, wordt geplaatst aan de Taxuslaan, als toegang naar het 1000 jaar oude landgoed Groot-Bentveld dat in handen is van de Amsterdamse management consultant mr. Jacobus Bakker. CIDI is in contact met de bewoners van de Taxuslaan, die ook een bouwstop eisen.