CiJo demonstreerde tegen AEL haatcampagne

Met borden als "Ja, Ja ISRAEL blijft," en "Twee volkeren, twee staten" hebben ruim honderd personen op 7 maart in Amsterdam meegedaan aan de demonstratie van het CiJO (CIDI Jongerenorganisatie) tegen de haatcampagne die de Arabisch Europese Liga (AEL) voert.

De actie vond plaats bij rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, waar de oprichter en Belgische leider van de AEL, Dyab Abou Jahjah, een lezing hield. Het CiJO, dat in pamfletten waarschuwde tegen polarisatie, was geschokt door "het fanatisme dat Jahjah en de AEL tentoonspreiden". Daarbij gaat het met name om de eis van de AEL dat Israel ontmanteld moet worden en het door Abou Jahjah legitimeren van het terrorisme. Volgens het CiJO roept Aboe Jahjah onbegrip, woede en aversie op door zijn radicale uitspraken.

De demonstranten voerden felle discussies met aanwezige moslimjongeren, maar de demonstratie verliep verder rustig. De belangstelling voor de lezing van Abou Jahjah was groot. Veel studenten, waaronder ook een aantal CiJO leden, konden met moeite een plaats krijgen.

Later op de avond sprak de leider van de AEL in De Balie, eveneens te Amsterdam. Daar verraste hij zijn gehoor met de mededeling dat de Liga via de democratie de islamitische wetgeving wil invoeren in Nederland en de rest van Europa. In het concept-programma van AEL Nederland staat dat die tegen de ‘blinde toepassing’ van de sharia is. "Sommige media hebben hieruit geconcludeerd dat de AEL tegen de sharia is. Ten onrechte", aldus Jahjah. "Wij wijzen de sharia niet af. Een moslim kan niet tegen de sharia zijn, want het is zijn plicht om hiernaar te streven. Alleen vinden wij dat je de sharia niet aan anderen moet opleggen. Je moet proberen haar langs democratische weg te verwerkelijken."

Jahjah zegt dat de sharia niet alleen uit straffen bestaat, maar een totaalpakket van rechten en plichten is. De sharia voorziet bijvoorbeeld in maatregelen tegen armoede. "Als er in een land honger heerst en iemand steelt een brood, hak je hem niet de hand af. Als alle voorzieningen er zijn en hij steelt, dan mag je hakken." Moslims moeten hun streven naar de sharia niet verhullen. "Je moet niet liegen over de islam. Zelfs de meeste autochtonen hebben dat door", aldus Abou Jahjah in De Balie.