CJO vindt Kairos-document onacceptabel

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 21 dec 2009 PALESTIJNEN

Het Centraal Joods Overleg heeft scherpe kritiek op het Kairos-document waarin Israel op een onacceptabele negatieve wijze wordt neergezet. Dit document van christelijke Palestijnen wordt 22 december aangeboden aan Nederlandse kerken. Het CJO verwacht dat deze kerken afstand van de inhoud zullen nemen.

Met het document, dat als ondertitel ‘een woord van geloof, hoop en liefde uit het hart van het Palestijnse lijden’ heeft, wil een aantalchristelijke Palestijnen tonen hoezeer zij gebukt gaan onder de Israelische bezetting. Het CJO laat weten begrip te hebben voor christelijke Palestijnen die aandacht vragen voorhun benarde situatie, maar vindt dat de inhoud van dit document een volstrekt verkeerd beeld geeft, waardoor Israel op een onacceptabele negatieve wijze wordt neergezet. Met als alibi geloof, hoop en liefde uit te stralen, ishet een pure uiting van politieke propaganda, die tot doel heeft de kerken ende internationale gemeenschap op te roepen tot een economische boycot tegenIsrael.

Het Centraal Joods Overleg hoopt en verwacht, dat de christelijke kerken in Nederland, die dit document in ontvangst menen te moeten nemen, duidelijk afstand zullen nemen vande geformuleerde uitspraken en de bepleite boycot tegen Israel. De negatieve inhoud en de toonzetting van het stuk treffen Nederlandse Joden diep in het hart. Het document staat op gespannen voet met de jarenlange goede relaties dieer tussen de georganiseerde Joodse gemeenschap en de vertegenwoordigers van de christelijke kerken in ons land bestaan.