Commentaar: Politisering van UNESCO

De Palestijnen lijken niet de benodigde negen voorstanders in de Veiligheidsraad te kunnen vinden voor hun streven Palestina lid te maken van de Verenigde Naties.

Het aantal voorstemmers blijft op acht hangen. Daarom is hun aanvraag tijdelijk in de ijskast beland. Een juist signaal want een echte, erkende Palestijnse staat kan alleen ontstaan na een vredesregeling met Israel en die is helaas nog ver weg.

Commentaar Israel Nieuwsbrief november, door Ronny Naftaniel

Vooruitlopend op het oordeel van de Veiligheidraad meende de wetenschappelijke, educatieve en culturele organisatie van de Verenigde Naties, UNESCO, eind oktober echter zelfstandig over de Palestijnse lidmaatschapsaanvrage te moeten beslissen. Met 107 stemmen voor, 52 onthoudingen en 14 tegen werd Palestina toegelaten. Nederland stemde tegen. Die toelating is een schande. Niet alleen liep UNESCO vooruit op het echte debat dat in de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering thuis hoort, het is ook een overduidelijk signaal dat politieke motieven de wetenschappelijke en culturele organisatie van de VN in de greep hebben. De VS besloot zijn contributie aan UNESCO  -22% van het totale budget – te staken. Canada en Israel volgden.

De aversie van de organisatie tegen Israel bleek afgelopen week ook op een ander vlak. UNESCO stuurde een protestbrief aan de Israelische ambassadeur over een cartoon in Israel’s kritische dagblad Ha’aretz. Daarin zeggen premier Netanyahu en minister Barak tegen een squadron straaljagers die op het punt staan Iran aan te vallen: “Op de terugweg moet je niet het UNESCO kantoor in Ramallah vergeten”.  Een flauwe grap, die in de protestbrief van UNESCO echter getypeerd wordt als “ophitsing” en “het in gevaar brengen van ongewapende diplomaten”. De organisatie heeft kennelijk nooit van een vrije pers gehoord en meet met dubbele standaarden. Tegen de jarenlange antisemitische cartoons in een aantal door de regeringen gecontroleerde Arabische kranten heeft UNESCO nooit wat gedaan. Op 30 september jl. verscheen in Al-Watan nog zo’n ‘Streicher’achtige tekening waarin Joden als de kwade genius achter de VN worden afgebeeld.

Een organisatie die zo gepolitiseerd is verdient het niet ruimhartig gesteund te worden. In een brief aan de Tweede Kamer liet minister Rosenthal deze week weten dat Nederland de afgelopen twee jaar € 20 miljoen aan UNESCO heeft gedoneerd, terwijl het reguliere lidmaatschap slechts € 4,6 miljoen kost. In deze zware economische tijden is een eerste bezuiniging gauw gevonden. Laat ons land geen cent meer geven dan die verplichte bijdrage. Dat scheelt geld en is een passend polder-antwoord op de hopeloze politisering van UNESCO.