Commissie Van Kemenade onderzoekt ook banken en verzekeraars

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 25 jun 1997 CIDI RESTITUTIE TWEEDE KAMER WO2

Afgelopen week heeft het ministerie van financiën de taakomschrijving van de Contactgroep Tegoeden WO-II (Commissie van Kemenade) uitgebreid. Aanvankelijk zou de Contactgroep zich alleen buigen over mogelijke Nederlandse goudvoorraden en tegoeden bij Zwitserse banken. Het Centraal Joods Overleg had bij minister Zalm op een ruimere taakomschrijving aangedrongen. In een brief aan de Tweede Kamer van 16 juni laat Minister Zalm nu weten dat ook mogelijke tegoeden uit de Tweede Wereldoorlog bij Nederlandse banken en bij verzekeraars zullen worden onderzocht.

Het onderzoek, dat de instemming van het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken heeft, zal onafhankelijk zijn en richt zich op de feitelijke systematiek waarmee het naoorlogs rechtsherstel is vorm gegeven. Niet alleen het beleid van de banken en verzekeraars zal worden bekeken, maar ook dat van de overheid. Er is een begeleidingscommissie ingesteld die bestaat uit Mr W. Scholten (voorzitter), Mr R. Hazelhoff, dr G. Zoutendijk en drs J.A. Sillem. De begeleidingscommissie zal het feitelijke onderzoek in handen geven van deskundigen. Wie dat zijn is momenteel niet bekend.

Uit kringen van het ministerie wordt erop gewezen dat de taak van beide Commissies niet het helpen van individuen, die nog oude claims hebben, zal zijn. Het gaat om het algemene beleid dat overheid, banken en verzekeringsmaatschappijen na de oorlog t.a.v. Joodse verzekerden en rekeninghouders hadden.

Joodse organisaties hebben in de afgelopen maanden van familieleden van oorlogsgetroffenen verschillende verzoeken gekregen om oude claims na te trekken. Het Centraal Joods Overleg beraadt zich over de wijze waarop deze mensen het beste geholpen kunnen worden. Op 17 juni had CIDI-directeur Naftaniel, tezamen met vertegenwoordigers van Joods Maatschappelijk Werk en het Joods Historisch Museum een gesprek met het Instituut Collectie Nederland (ICN), de organisatie die de gerecupereerde kunst van ondermeer Nederlandse Joden beheert.