Conferentie in Amsterdam roept op tot vernietiging Israel

Op zondag 29 oktober werd in Felix Meritis een conferentie gehouden met als thema “Stop Oorlog”. Tijdens de bijeenkomst werd ondermeer gesproken door AEL-voorman Abou Jahjah, de Palestijnse Nederlander Tariq Shadid en Hajo Meijer van ‘Een Ander Joods Geluid’. Een medewerker van CIDI woonde de bijeenkomst bij.

Zowel Jahjah als Shadid betoogden dat er in het Midden-Oosten geen plek is voor Israel. Een twee-staten oplossing wezen zij van de hand. Volgens beiden moet er één Palestijnse staat komen. Joden mogen daar wonen, maar wel als minderheid. Het voorstel van de Arabische Liga uit 2002, waarin gestreefd wordt naar een Palestijnse en Israelische staat, kon ook niet op goedkeuring van de heren rekenen, al zei Jahjah desgevraagd dat het misschien als tijdelijke oplossing kon dienen tot Israel niet meer zou bestaan.

Hajo Meijer, die als laatste aan het woord kwam, sprak noch Jahjah noch Shadid tegen. Hij betoogde dat het huidig zionisme niet samen kan gaan met rechtvaardigheid. Het conflict tussen Israel en de Palestijnen, en het uitblijven van een oplossing, is volgens hem slechts te wijten aan de starre Israelische opstelling en de volstrekte weigering om de Palestijnen een eigen staat te geven en hun problemen te erkennen. De opmerkingen van Meijer ontlokte een van de aanwezigen de opmerking dat “u de eerste redelijke Jood bent die ik tegenkom”.

Tijdens de bijeenkomst werd veelvuldig gepleit voor het boycotten van Israel en Israelische bedrijven. Er werden handtekeningen verzameld om deze petitie kracht bij te zetten. Opvallend is dat de kaarten die door het Actieplatform Palestina uit België werden uitgedeeld onder andere gefinancierd bleken door Oxfam (in Nederland Novib/Oxfam). Op de kaarten wordt importeur Colruyt ondermeer opgeroepen om Israelische landbouwproducten, waaronder meloenen, kerstomaatjes en citrusvruchten te boycotten. Ook de Nederlandse initiatiefgroep “Stop de Muur” blijkt op steun van medefinancieringsorganisatie HIVOS te kunnen rekenen. HIVOS krijgt in de periode 2006 tot 2010 in totaal 262 miljoen euro uit de begroting van Buitenlandse Zaken. “Stop de Muur” deelde kaarten uit met een afbeelding van flessen sinaasappelsap met daarboven de kop “Glaasje Apartheid?”. Ook op deze kaarten wordt opgeroepen tot een boycot van producten uit Israel, die door klanten herkend kunnen worden aan de eerste 3 cijfers van de streepjescode.