Cordaid stopt hulp aan Palestijnse organisatie i.v.m. verduistering

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 9 apr 2003 PA TWEEDE KAMER

De Nederlandse medefinancieringsorganisatie Cordaid heeft de samenwerking met de Palestijnse mensenrechtenorganisatie LAW (‘Palestinian Society for the Protection of Human Rights & the Environment’) beëindigd omdat LAW 3,5 miljoen euro heeft verduisterd. Dit zei Cordaiddirecteur Hans Kruijssen afgelopen zondag in het radioprogramma De andere wereld.

Een extern Palestijns accountantsbureau heeft de financiële verantwoording aan alle donoren ten onrechte goedgekeurd. De werkelijke uitgaven voor projecten waren lager dan in het rapport was aangegeven. Cordaid, dat de afgelopen vijf jaar 1,5 miljoen euro aan LAW doneerde, wil het ten onrechte uitgegeven deel daarvan terug, aldus Kruijssen. Het grootste gedeelte van het budget van medefinancieringsorganisaties als Cordaid is afkomstig van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.

De inmiddels afgetreden LAW-directeur Khader Shkirat en de accountant van de organisatie zijn verantwoordelijk voor de valse financiële rapporten. In totaal werd ongeveer 40 procent van de totale inkomsten afkomstig van donoren verduisterd. Een deel van het bedrag is teruggevonden op Arabische en Israelische bankrekeningen. Een ander deel werd besteed aan leningen voor familieleden en aandelen in een radiostation.

De kamerleden Geert Wilders en Erika Terpstra (VVD) hebben de staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking en de minister van Buitenlandse Zaken inmiddels schriftelijke vragen over de kwestie gesteld. De kamerleden willen weten of de regering in een eerder stadium heeft “besloten om aan de Palestijnse Autoriteit geen hulp te geven in het kader van de structurele bilaterale ontwikkelingssamenwerking omdat de prestaties op het terrein van goed bestuur onder de maat bleven, gezien onder meer hetontoereikende democratische gehalte van het bestuur, de aanhoudende geruchten over corruptie, de ontoereikende controle op het uitgavenbeheer, de gebrekkige wijze waarop de rechterlijke macht functioneert en de mensenrechtenschendingen.”

“Is daarbij tevens besloten om wel hulp aan de Palestijnse gebieden te geven in het kader van Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw (GMV)? Bent u bereid opnieuw te willen bezien of ook deze hulp niet aan corruptie onderhevig is en dus dient te worden herzien?” Wilders en Terpstra willen voorts weten welke Palestijnse projecten en programma’s de Nederlandse regering in het kader van de GMV ondersteunt en of LAW ook rechtstreekse hulp van de Nederlandse regering heeft ontvangen.