De Hoop Scheffer tevreden over Palestijnse hervormingen

Verdwenen 900 miljoen dollar blijven onverantwoord

De hervormingen die de Palestijnse Autoriteit heeft doorgevoerd worden door Nederland positief beoordeeld. Dat schreef minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken op 21 oktober aan de Tweede Kamer.

De minister reageerde op vragen van de kamerleden Camiel Eurlings (CDA) en Geert Wilders (VVD) over de rijkdom van Jasser Arafat en de verdenking dat de PLO-leider 900 miljoen dollar aan Palestijnse belastinggelden heeft verduisterd. Het verdwijnen van de gelden werd onder andere gerapporteerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Volgens De Hoop Scheffer leert bestudering van het IMF-rapport ‘dat Arafat in de periode 1995-2000 een grote verantwoordelijkheid droeg voor de instandhouding van een ontransparante situatie waarbij in totaal bijna 900 miljoen dollar buiten de begroting werd gehouden. Een formulering als zou Arafat deze gelden persoonlijk hebben “weggesluisd” is in het IMF-rapport niet te vinden.’

De minister constateert dat de PA ‘sinds 2000 onder aanvoering van de huidige minister van Financiën Salam Fayyad (tevens voormalig hoge IMF-medewerker) een aantal vergaande financiële hervormingen heeft doorgevoerd. Op grond daarvan heeft Israel de eerder ingehouden BTW-tegoeden inmiddels terugbetaald en de maandelijkse afdracht hervat.’

Wat er uiteindelijk met de verdwenen 900 miljoen dollar is gebeurd maakt de minister niet duidelijk, maar wel dat de IMF-vertegenwoordiger in de Palestijnse gebieden heeft aangegeven dat er ‘ongeveer 1,2 miljard dollar nodig is om de Palestijnse economie weer nieuw leven in te blazen’.

Overigens denkt De Hoop Scheffer dat het financieel beheersysteem dat door minister Fayyad is opgesteld het zeer onwaarschijnlijk maakt dat belastinginkomsten aan terroristische activiteiten worden besteed.

In zijn brief herhaalde De Hoop Scheffer dat Arafat ‘een hinderpaal voor het vredesproces’ is, ‘maar het is tegelijkertijd echter een politieke realiteit dat zijn actieve betrokkenheid nodig is om tot een oplossing te komen. Het rapport van het IMF geeft mij geen aanleiding deze opvatting bij te stellen.’