De Palestijnen aan het woord

62% van de Palestijnen hoopt dat Abbas opstapt, tegen 31% die hem steunt. De Palestijnen willen graag dat Gaza en de Westbank een politieke eenheid blijven. Ze zijn het niet eens met de maatregelen van de PA in Gaza (ambtenarensalarissen korten en elektriciteit niet bekostigen), die ze als een politieke strijd tussen partijen zien. Ook vinden ze dat de Palestijnse Autoriteit de families van terroristen financieel moet blijven steunen. Corruptie en armoede worden gezien als de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Dit zijn enkele van de bevindingen van het Palestijnse PSR.

Elke drie maanden houdt het Palestijnse centrum voor “Policy and Survey Research”(PSR) een diepteonderzoek onder Palestijnen over actuele vraagstukken. 1200 mensen zijn eind juni geïnterviewd in 120 willekeurig gekozen locaties. De belangrijkste bevindingen hebben we voor u op een rij gezet:

Politiek conflict Fatach en Hamas
De Palestijnse Autoriteit is momenteel in een strijd verwikkeld met Hamas, die de scepter zwaait in Gaza. Ambtenaren van de PA in Gaza zijn 30% gekort op hun salarissen, anderen zijn vervroegd met pensioen gestuurd. Ook heeft de PA de betalingen aan Israel voor de elektriciteitsvoorziening gestaakt en de inwoners van Gaza tot elektriciteitsloos leven veroordeeld.

Er is GEEN draagvlak bij de ondervraagden voor deze maatregelen, vooral vanwege de zwaar negatieve impact op de bevolking. Bovendien hebben ze geen boodschap aan de onderlinge conflicten tussen de verschillende facties. 84% veroordeelt het stopzetten van de elektriciteitstoevoer en 88% is tegen het korten van ambtenarensalarissen in Gaza. Toch vindt nog 47% dat Hamas moet inwilligen als dit de situatie van de Gazaanse bevolking zou kunnen verbeteren (38% is het hier niet mee eens).  

Twee Palestijnse staten?
Een zeer grote meerderheid is tegen de ontluikende samenwerking tussen Hamas en Dahlan om samen Gaza te regeren. Dahlan is een opponent van de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas. Ze vrezen voor het in tweeën splitsen van de Palestijnse staat. Tegelijkertijd concluderen de onderzoekers dat als er tussen die twee een overeenkomst zal worden bereikt, deze zal worden gesteund door de meerderheid van de Gazanen.

Teleurstelling
De Palestijnen zijn pessimistisch over de relatie met Israel, en zien geen kans op een oplossing van het conflict. Ook hun steun voor een “gewapende intifada” (verzet) is tanende; ze geloven niet in de effectiviteit ervan. En vooral zijn ze teleurgesteld in de Arabische wereld die hen heeft opgeofferd in de strijd tegen Iran. 67% is het oneens met de maatregelen van enkele Arabische landen tegen Qatar.

Palestijnse gevangenen verdienen overweldigende steun.  91%  vindt dat hun vergoeding niet gestopt mag worden. De in Israelische gevangenissen door veroordeelde terroristen gehouden hongerstaking wordt als een effectief middel gezien; 85% denkt dat de strijd is geslaagd. 69% denkt dat de positie van de leider van de staking, Mahmoud Bargouti (die meerdere levenslange straffen kreeg voor terroristische moorden), hiermee is verstevigd.

Nieuwe verkiezingen?
Als er nu verkiezingen waren, en kon men tussen Fatach-leider Abbas of Hamas-leider Haniye kiezen, dan zouden ze ieder 45% van de stemmen krijgen. Haniye is populairder in Gaza (55%, tegen 39% voor Abbas) terwijl Abbas populairder is in de Westbank (50% tegen respectievelijk 40%). Maar beiden lijken minder populair te zijn dan anderen. Populairst is Marwan Bargouti (35%). Echter, als er nu gekozen kon worden tussen Bargouti en Haniye, zou de verhouding 59% – 35% zijn.

Fatach lijkt nog steeds de populairste partij te zijn met 39%, Hamas volgt met 29%. 10% zou voor een derde, verenigde partij kiezen, terwijl 24% het (nog) niet weet.

Het Vredesproces
Na het bezoek van Trump verwacht 51% dat de relatie met Israel zal blijven verslechteren. 50% verwacht verslechtering in de relatie met de VS.

Bij het uitblijven van vredesonderhandelingen steunt 74% van de ondervraagden de pogingen om lid te worden van internationale organisaties zoals de VN. 54% steunt geweldloos verzet tegen 39% die een gewapende intifada aanhangt. 44% van de ondervraagden steunt de ontmanteling van de Palestijnse Autoriteit.

De Palestijnse samenleving
43% van de Palestijnen vindt dat een Palestijnse staat in de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, met Oost-Jeruzalem als de hoofdstad, het belangrijkste doel van het Palestijnse volk moet zijn. Daartegenover vindt 29% de recht van terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun oorspronkelijke dorpen en steden het belangrijkste. Voor 16% is een islamitische samenleving het belangrijkst. 13% ziet de inrichting van een democratische samenleving als de hoogste prioriteit.

28% van de ondervraagden ziet de institutionele corruptie als het grootste probleem van de Palestijnse samenleving. Voor 24% is dit de armoede en werkloosheid. 22% vindt de bezetting en de nederzettingen het grootste probleem. 20% geeft aan zeer bezorgd te zijn over de isolatie van Gaza. Slechts 4% ziet het gebrek aan nationale eenheid als het grootste probleem voor de Palestijnen.

 

Bron: PSR, www.pcpsr.org

Foto: Het centrale plein in Ramallah. Bron: martinvarsavsky / Flickr.