De verloving

De aankondiging van Jorge Zorreguieta niet aanwezig te zijn bij het aanstaande huwelijk van zijn dochter met kroonprins Willem Alexander heeft terecht voor veel opluchting gezorgd. Het Videla-regime, waarin hij minister van Landbouw was, heeft in de periode 1976 – 1983 zwaar huisgehouden onder de Argentijnse intellectuelen en oppositiegroepen.

door Ronny Naftaniel

Volgens het onderzoek dat de Amsterdamse hoogleraar professor Baud in opdracht van premier Kok instelde, moet Zorreguieta naar Nederlandse maatstaven fout genoemd worden. Hij heeft de coup van Videla in 1976 van harte gesteund en bleef dat ook doen toen duidelijk was dat de mensenrechten op grote schaal werden geschonden.

Met zijn besluit thuis te blijven en de spijtbetuiging van Maxima tijdens haar ontroerende tv-optreden werden de beletselen voor het huwelijk weggenomen. Maxima toonde zich een democrate en premier Kok verdient een pluim tijdig de juiste maatregelen te hebben genomen. Ons past de kroonprins en zijn verloofde van harte geluk te wensen en te hopen dat ze in voorspoed en gezondheid te zijner tijd de kroon zullen overnemen.

De opluchting moet ook voor de Joodse gemeenschap gelden. Enkele maanden geleden wees het Wiesenthal Centrum erop dat relatief veel Joden tijdens de onderdrukking van het Videla-regime zijn omgekomen. Volgens het Antisemitism World Report van het Institute of Jewish Affairs uit 1993 moedigde de militaire Junta antisemitisme aan of tolereerde het. Volgens genoemd instituut kwamen er vele honderden Joden om, op in het totaal 9.000 vermoorde burgers. Het Wiesenthal Centrum suggereerde dat bijna een derde van alle slachtoffers Joods was. Protesten van het Argentijns-Joodse leiderschap tegen de arrestaties en verdwijningen kwamen in Videla’s prullenbak terecht. Of soms verkoos men te zwijgen. In dit opzicht wijkt het gedrag van sommige Joodse leiders niet af van dat van de Nederlandse of Israelische regering. Er waren wel protesten tegen de schendingen van de mensenrechten en het antisemitisme, maar de handel en de politieke contacten met Videla en zijn ministers bleven gewoon doorgaan.

De onthullingen van het Wiesenthal Centrum waren ongelukkig, omdat de Junta nooit Joden had vervolgd, omdat zij Joden waren. Argentijnse Joden behoorden, zoals elders, tot de prominentste voorvechters van democratie en mensenrechten en kwamen voor dit vergrijp achter de tralies terecht. Eenmaal gearresteerd viel hen als Joden soms een slechtere behandeling ten deel. Het was dan ook onjuist geweest van het aanstaande huwelijk tussen prins Willem Alexander en Maxima een Joodse kwestie te maken. Waar het om ging, was dat vader Zorreguieta lid was van een dictatuur die mensenrechten heeft geschonden. Zo’n man hoort geen plaats te hebben bij het huwelijk van een Nederlandse kroonprins. Dat werd in het algemeen zo gevoeld. We kunnen dan ook slechts blij zijn dat deze netelige kwestie zo verstandig is opgelost. Ook dat is een felicitatie waard.