Den Haag wil nazidemonstratie niet op voorhand verbieden

De gemeente Den Haag wil een demonstratie van de openlijk neonazistische paramilitaire groepering Racial Volunteer Force (RVF) niet op voorhand verbieden. Volgens de gemeente vormt de bijeenkomst geen bedreiging voor de openbare orde. Dat laat locoburgemeester Rachid Guernaoui weten in reactie op een brief van CIDI.

De RVF is voornemens om eind september bij de Tweede Kamer te demonstreren tegen “de zionistische schaduwmacht in Nederland”.

De Racial Volunteer Force is een internationaal opererende neonazistische organisatie, ontstaan als afsplitsing van de Engelse terreurgroep Combat 18. Volgens de AIVD streeft de RVF naar een ‘Arisch Vierde Rijk’, waar Nederland deel van uit zou moeten maken. De groep is uitgesproken antidemocratisch en zegt bereid te zijn “alle middelen” in te zetten om het democratisch systeem aan het wankelen te brengen. In het verleden werden verschillende RVF-leden dan ook vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten.

Obsessieve Jodenhaat neemt een centrale rol in binnen de Racial Volunteer Force. Op de website van de organisatie is bijvoorbeeld te lezen hoe ze bijeenkwamen om “de geboortedag van de Führer [Adolf Hitler] te vieren”. Ook zegt de groep te strijden tegen “koosjernationalisten”, “zionistische zwijnen” en “de interne vijand: de kosmopolieten”, een antisemitisch codewoord om Joden mee aan te duiden.

‘Dubbele loyaliteit’
Eerdere demonstraties van de RVF en aanverwante organisaties gingen reeds gepaard met strafbare uitingen zoals hakenkruizen, Hitlergroeten en nazileuzen. Waarschijnlijk zal dit ook gebeuren bij de demonstratie in Den Haag. De uitnodiging is reeds doorspekt met antisemitische taal (zoals “de dubbele loyaliteit van de invloedrijke en machtige zionistische diaspora-gemeenschappen”) en op de Facebookpagina van de RVF is de aankondiging voorzien van een karikatuur van ‘Der ewige Jude’ (zie bovenstaande afbeelding).

In deze tijden van toenemend antisemitisme maakt CIDI zich ernstig zorgen over het signaal dat uitgaat van het toestaan van deze nazistische demonstratie. De demonstratie van de RVF richt zich overduidelijk niet slechts tegen het beleid van de Staat Israel, maar tegen Joden in Nederland. Juist Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, zou een vuist moeten maken tegen dit verwerpelijke gedachtegoed.

CIDI hoopt dat het Openbaar Ministerie de demonstratie nauwlettend in de gaten zal houden, om eventuele strafbare uitingen effectief op te sporen en te vervolgen.