DENK beschuldigt CIDI van leugens verspreiden

Tunahan Kuzu, leider van de driemansfractie DENK in de Tweede Kamer, is recent begonnen met een veldtocht tegen ‘de Israelische lobby.’ Niet alleen werd ‘de lange arm van Israel en de Joden’ recent aangehaald, ook werd onder andere CIDI ervan beschuldigd een lastercampagne tegen minister Sigrid Kaag te zijn begonnen. Daarbovenop komt een gloednieuwe beschuldiging. Op dinsdag 14 november jongstleden werd in een debat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het CIDI ervan beschuldigd rechtstreeks desinformatie van de Israelische regering te verspreiden in Nederland. Ook zou volgens Kuzu het CIDI erop uit zijn om de definitie van antisemitisme zo ver uit te rekken, dat daardoor kritiek op Israel niet meer mogelijk is.

Alle bovenstaande beweringen zijn niet op waarheid gestoeld. Sowieso is het CIDI compleet onafhankelijk van de Israelische overheid. Daarnaast is onze organisatie hoogstens kritisch geweest op de houding van Kaag jegens Israel en de Palestijnen, van een lastercampagne is geen sprake. CIDI-directeur Hanna Luden gaf juist aan te hopen dat Mevrouw Kaag, door haar kennis van de regio en haar contacten, een positieve rol zou kunnen spelen.

De nieuwste beschuldiging van Kuzu slaat eveneens nergens op. Het CIDI verspreidt geen leugens, en fungeert niet als doorgeefluik van de staat Israel. Het CIDI behartigt de belangen van het Joodse volk en staat voor een eerlijke behandeling van Israel met de hoop op een duurzame en vredige tweestatenoplossing in het Midden-Oosten. Kritiek op israel, zolang het ver weg blijft van antisemitisme, is even logisch als kritiek op elke ander staat en samenleving.

Juist daarom pleit het CIDI voor de implementatie van de zogenaamde werkdefinitie antisemitisme, geïnitieerd door de  International Holocaust Remembrance Alliance, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen antisemitisme en kritiek op de staat Israel. De definitie dient als hulpmiddel voor justitie, politie, burgers, politici én anti-Israelactivisten om te bewaken dat antisemitisme geen ruimte krijgt in het maatschappelijke debat en verkeer. DENK zou daarom het CIDI en andere Joodse organisaties juist moeten steunen en sámen met hen voor invoering van de werkdefinitie pleiten.

Dit in navolging van bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Oostenrijk, die deze definitie al hebben geadopteerd. In juni nam het Europees Parlement een resolutie aan, die lidstaten oproept tot meer actie tegen antisemitisme, onder andere door de Werkdefinitie Antisemitisme aan te nemen.