Diagnose borstkanker nu via bloedtest mogelijk

IN ISRAEL / Door: MIKE DURAND / 28 jun 2014 TURKIJE VS

laboratoriumIsraelische onderzoekers van het bedrijf EventusDX in Jeruzalem hebben, na acht jaar onderzoek, de eerste bloedtests ontwikkeld die borstkanker in een zeer vroeg stadium kan aantonen. De test heet Octava Pink.

Na acht jaar intensief onderzoek is het een 15-koppig team van Israelische onderzoekers gelukt een bloedtest te ontwikkelen die borstkanker in een zeer vroeg stadium kan vaststellen. Dit is een doorbraak in het onderzoek naar en de bestrijding van borstkanker. Israelische artsen hebben de bloedtest al bij 400 vrouwen toegepast sinds de introductie van de test.

Octava Pink

De Octava Pink-test wordt sinds september 2013 toegepast in Israel. Kort daarna kwam de test ook beschikbaar in Italië. In Turkije en Amerika zit de test momenteel in de laatste fase van het goedkeuringsproces; na goedkeuring kunnen ook artsen in die landen er snel over beschikken. Dit is de eerste bloedtest die een specifi eke kanker kan aantonen. De test richt zich niet alleen op bloedwaarden, waar artsen nu van uit moeten gaan bij de constatering van kanker. Bloedwaarden geven een onvoldoende nauwkeurig resultaat, waardoor patiënten veel verdere onderzoeken moeten ondergaan om een eenmaal geconstateerde kanker te lokaliseren en benoemen.

De Octava Pink-test maakt gebruik van een tweede variabele om de borstkanker te kunnen constateren, namelijk antilichamen. Wanneer een mens ziek wordt, al is het maar door een griepvirus, dan maakt het lichaam antilichamen aan om dit virus te verslaan. De onderzoekers van EventusDX hebben het antilichaam voor borstkanker kunnen isoleren, waardoor de kanker secuurder is te constateren dan ooit tevoren.

Nieuwe invalshoek onderzoek

Galit Yahalom, moleculair bioloog en leider van het onderzoeksteam van EventusDX, vertelde de Israelische pers dat het haar team is gelukt een verband aan te tonen tussen kanker en het immuunsysteem. Tot nu toe konden artsen deze variabelen niet aan elkaar koppelen. Het ligt nu zelfs binnen de mogelijkheden om mensen te gaan testen op afwijkingen in de werking van het immuunsysteem. Ieder mens kan volgens Yahalom al eens zonder dat dit werd geconstateerd een kanker hebben gehad, die door het immuunsysteem is vernietigd. Een overactief immuunsysteem kan daarom wijzen op een beginnende strijd tegen kanker binnen het lichaam. Eén ding is wel zeker, zegt Yahalom: “Mensen met kanker hebben een immuunsysteem dat niet naar behoren werkt.”

Borstkanker

Het team van EventusDX heeft zich in eerste instantie gericht op borstkanker. Het onderzoek werd opgestart met het verzamelen van gegevens bij twee gelijke groepen vrouwen, een groep met borstkanker en een controlegroep van gezonde vrouwen. Bij beide groepen werd de werking van het immuunsysteem getest. De resultaten waren veelbelovend, maar de onderzoekers wilden zekerheid dat zij de afwijkende werking van het immuunsysteem correct hadden geïsoleerd. Er volgden testen op vrouwen met eierstokkanker en mensen met darmkanker. De resultaten lieten zien dat bij deze groepen het immuunsysteem op een andere manier van slag was dan bij de vrouwen met borstkanker. Op basis van deze resultaten ontwikkelden de onderzoekers de baanbrekende Octava Pink test.

Snel en accuraat

EventusDX ziet een snelle diagnose en accuratesse als de twee peilers in de strijd tegen borstkanker. Vrouwen bij wie de arts het vermoeden van borstkanker uitspreekt, komen in een emotionele achtbaan terecht. Wachten op het resultaat zorgt voor onzekerheid en angst. Wanneer de diagnose wordt gesteld, is dit voor vrouwen die een bevestiging krijgen evengoed een soort opluchting als voor vrouwen die ‘schoon’ worden bevonden; snel zekerheid hebben is het belangrijkste.

Onterechte diagnoses komen bij borstkanker regelmatig voor. De mammogrammentest bijvoorbeeld leidt volgens Yahalom tot veel onnodige onrust. Zij vindt dit geen geschikt middel om borstkanker op te sporen. Bij mammogrammen die op kanker duiden, wordt een biopsie genomen. Van elke 100 biopsies blijkt maar in 20 tot 30 van de gevallen sprake van kanker. Erger is dat 50% van de jonge vrouwen met borstkanker en 30% van de oudere vrouwen met de ziekte na een biopsie ten onrechte gezond worden verklaard. De test die het team van EventusDX heeft ontwikkeld blijkt nauwkeuriger en kan dus helpen bij een vroege diagnose van borstkanker. Dit is van belang omdat de ziekte bij slechts drie op de duizend vrouwen tijdig wordt geconstateerd, terwijl hij zich bij een op de negen vrouwen zal manifesteren. Tijd dus voor de inzet van deze nieuwe bloedtest.

M.D.

Israel Nieuwsbrief, nummer 4, juni 2014