Discussie over Nederlands stemgedrag bij de VN

Wanneer het gaat om resoluties tegen Israel bij de verschillende instituten van de Verenigde Naties, houdt Nederland zich meestal afzijdig bij de stemming. Als argument voor dit stemgedrag wordt de onevenwichtigheid van de desbetreffende moties genoemd. In de Tweede Kamer gaan echter kritische geluiden op, die een tegenstem in dergelijke gevallen beter vinden.

De afgelopen weken vonden bij verschillende organen van de VN stemmingen plaats over de recente gebeurtenissen rondom Gaza. Toen de VN-Veiligheidsraad eerder deze maand bijeen kwam, werden twee resoluties in stemming gebracht. De Koeweitse motie – die alleen Israel veroordeelt – werd met een Amerikaans veto tegengehouden. Een resolutie van de VS die terreurbeweging Hamas berispt, kon op de indiener na op geen enkele steun rekenen.

Nederland onthoudt zich van stemming
Nederland hield zich bij beide stemmingen afzijdig. In een verklaring benoemde ambassadeur Karel van Oosterom terecht de eenzijdigheid van de Koeweitse resolutie. Hier rijst echter de vraag waarom dan geen sprake was van een tegenstem.

De resolutie die Hamas veroordeelt, kon niet op Nederlandse steun rekenen omdat deze de “bredere context” niet wist te adresseren. Teleurstellend. Terrorisme dient onvoorwaardelijk veroordeeld te worden.

Gelukkig stemde Nederland bij de Algemene Vergadering van de VN voor een amendement bij een resolutie om Hamas te veroordelen. Ondanks een lichte meerderheid werd het amendement niet aangenomen vanwege procedurele regels. Hiermee bleef de resolutie onevenwichtig. Desondanks stemde Nederland niet tegen, maar onthield zich opnieuw van stemming.

Waarom geen tegenstem?
Bij deze eenzijdige resoluties mag Nederland weleens tegen gaan stemmen, aldus ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind tijdens een Algemeen Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken afgelopen woensdag. Tijdens dit overleg Voordewind minister Blok ook om voortaan de Kamer vooraf te informeren over het voorgenomen stemgedrag van Nederland bij de VN. Nu moeten de Kamerleden achteraf vernemen hoe de Nederlandse vertegenwoordiging heeft gestemd. Gezien de “hoge tijdsdruk”, zo laat minister Blok weten, is een dergelijke procedure niet mogelijk. Wel wordt de Kamer regelmatig geïnformeerd over de algemene inzet van Nederland bij de VN, aldus de bewindsman op Buitenlandse Zaken.

GroenLinks wil geen “eenzijdige” veroordeling Hamas
Namens GroenLinks interrumpeerde Bram van Ojik de buitenlandwoordvoerder van de ChristenUnie. Als Nederland tegen resoluties gaat stemmen omdat ze onevenwichtig zijn, aldus Van Ojik, had Nederland ook tegen de resolutie moeten stemmen die Hamas veroordeelt. Hierop wees Voordewind op het amendement bij de Algemene Vergadering die er juist voor zou hebben gezorgd dat de resolutie evenwichtig zou zijn geworden. Van Ojik ging hier echter niet op in en hield het bij het Nederlandse stemgedrag bij de Veiligheidsraad. In het kader van evenwichtigheid had de Nederlandse vertegenwoordiging daar tegen een veroordeling van terreurbeweging Hamas moeten stemmen, zo luidt de “evenwichtige” visie van GroenLinks.

Onthouden van stemmen “nogal slap, om niet te zeggen laf”
De PVV had ook een tegenstem bij de onevenwichtige anti-Israel resoluties beter gevonden. “Als de resoluties niet deugen in de ogen van de regering, waarom stemt Nederland dan niet gewoon tegen?” vroeg PVV-Kamerlid Raymond de Roon aan minister Blok. Het onthouden van stemmen vindt de buitenlandwoordvoerder van de PVV “nogal slap, om niet te zeggen laf” overkomen. 

Mister Blok: onthouden “enige juiste keus”
In antwoord op Voordewind en De Roon over het Nederlandse stemgedrag liet minister Blok weten dat bij de resoluties de “balans zoek” was. De inbreng van Van Ojik hierover noemt hij dan ook “terecht.” De enige juiste keus, aldus Blok, is dan onthouden. Een tegenstem is dan niet gepast daar “beide kanten veel te verwijten is.”

Kamer tegen anti-Israel obsessie bij VN
De Tweede kamer heeft afgelopen jaar een motie aangenomen die het Kabinet oproept de anti-Israel obsessie bij de VN tegen te gaan. Het zou gepast zijn als de regering aan deze wens van de Kamer gehoor geeft, en een krachtig signaal geeft door wat vaker gebruik te maken van haar tegenstem.