Doden bij betogingen Iran

Bij betogingen in Iran tegen de uitslag van de vorige week gehouden verkiezingen zijn doden gevallen. Volgens de Iraanse staatstelevisie waren er 10 tot 13 doden gevallen, andere bronnen spreken van op z”n minst 15 tot 19 doden. Velen werden gearresteerd, waaronder Faezeh Hashemi, de dochter van de voormalige president Rafsanjani en vier andere familieleden.

Het geweld van zaterdag vond plaats nadat ayatollah Ali Khamenei deoppositie vrijdag had gewaarschuwd dat betogingen niet meer zoudenwordengetolereerd. Hij stelde Mousavi persoonlijk verantwoordelijk vooreventueel ”bloedvergieten, geweld en rellen”. Mir Hossein Mousavi, de presidentskandidaat die door Ahmadinejad verslagen zou zijn, publiceerde zaterdageen brief op zijn website waarin hij zijn twijfels over de uitslag vande verkiezingen onderbouwde.

„Er waren veel meer van deze stembussen dan voorzien en ze konden niet in de gaten gehouden worden door waarnemers. Onze mensen mochten niet aanwezig zijn bij de verplaatsing van deze stembussen. Gezien het feit dat er 14.000 van deze mobiele stembureaus waren, gaf dat de mogelijkheid om allerlei onregelmatigheden te begaan.” Mousavi schreef dat het niet mogelijk was geweest te controleren of de stembussen niet van te voren al gevuld waren. „De stembussen waren verzegeld voordat we dat konden controleren.”

Verder klaagde hij ook over het grote aantal extra stembiljetten, terwijl die in Teheran op de verkiezingsdag juist heel snel op waren. „Er waren 45,2 miljoen stemgerechtigden, en er zijn 59,6 miljoen stembiljetten met serienummers gedrukt. Een dag voor de verkiezingen werden er miljoenen meer gedrukt zonder serienummer. Het feit dat er zoveel extra biljetten waren is op zichzelf al twijfelachtig. En het is onmogelijk dat ze al zo vroeg op de verkiezingsdag op waren.”

De brief was gericht aan de Raad van Hoeders, het hoogste beroepsorgaan in Iran.

Protesten gaan door

Ook vandaag is men weer de straat op te gaan om te protesteren tegende verkiezingsuitslag. Er zijn inmiddels ook plannen om grootschalig tegaan staken. Op websites als Twitter en Facebook houden demonstranten elkaar opde hoogte en geven ze elkaar tips. Ook worden er foto”s en videobeeldenvia deze media verspreid, zoals een schokkend filmpje van de stervende 26-jarige Neda Agha Soltan, die waarschijnlijk door eensluipschutter van de Basij (paramilitaire militie) werddoodgeschoten. Neda betekent “stem” in het Perzisch en inmiddels wordtze liefkozend door demonstranten “de stem van Iran” genoemd. “Neda”sstem werd door sluipschutters het zwijgen opgelegd, maar zij wordt doormiljoenen gehoord,” zo schrijft een Twitteraar.

Demonstraties buiten Iran

Ook in Nederland wordt gedemonstreerd tegen de acties van het regime in Iran. Voorhet Vredespaleis hebben zich vandaag zo”n 200 mensen verzameld om teprotesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen en om hunsteun uit te brengen voor de democratische beweging in Iran. In Amsterdam hielden zo”n 500 Iraniers bij de Beurs van Berlage inAmsterdam vannacht een wake. Ze herdachten de slachtoffers die deafgelopen week zijn gevallen bij het geweld. Gisteren waren er op verschillende plaatsen in Europa ook aldemonstraties tegen de uitslag van de Iraanse presidentsverkiezingen.In Brussel, Berlijn en Hamburg kwamen duizenden mensen bijeen. De grootste manifestatie was in de buurt van Parijs. Daarwaren tienduizenden Iraniërs uit alle delen van Europa met 1100 bussenop afgekomen.

Obama

De Amerikaanse president Barack Obama heeft de regering van Iranzaterdag opgeroepen ”alle gewelddadige en onrechtvaardige acties tegenhaar eigen volk” te stoppen. Volgens Obama moet de leiding in Teheranregeren ”door consensus, niet dwang”.

Ahmadinejad

De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad heeft de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zondag gewaarschuwd zich niet langer te mengen inde interne aangelegenheden van Iran. Dat meldde het persbureau ISNA.