Donner: Israel als voorbeeld voor antiterreurbeleid

IN NEDERLAND / Door: WEBMASTER / 5 okt 2006 TERRORISME

05 oktober 2006

Oud-minister van Justitie, Piet Hein Donner, ziet in Israel een voorbeeld van hoe antiterreurbeleid uitgevoerd kan worden. Israel is volgens hem als geen ander in het afgelopen decennium geconfronteerd met het geweld van terrorisme. Het land heeft echter geprobeerd de bestrijding daarvan „binnen het kader van de rechtstaat op te vangen, onder aanpassing van de wet aan wat nodig was om het geweld te keren."

Om terrorisme effectief te kunnen bestrijden is het noodzakelijk de wet tijdig te veranderen om zo de behoefte aan veiligheid van de bevolking binnen het kader van het recht te kunnen opvangen. Volgens de oud-minister bewijst de Joodse staat dat dit niet onmogelijk is.

Volgens Donner bestaat er geen tegenstelling tussen terrorismebesrijding en de rechtstaat. Het opsporen van terreurplannen is geen doel op zich, maar een middel om aanslagen te voorkomen. „Bij een aanslag wordt de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers of van mensen die door angst verlamd raken, vele malen ernstiger aangetast dan door gebruik van de persoonsgegevens van mogelijke daders."

Tijdens de jaarlijkse Johan de Wittlezing te Dordrecht waarschuwde hij voor het niet op tijd aanpassen van de wetgeving in het kader van terrorisme, als we de democratische rechtstaat willen behouden. Bij het nalaten hiervan zou er immers "de verleiding [ontstaan] om in het belang van doeltreffendheid de rechtsregels maar terzijde te schuiven."