Laatste nieuws

 • VVD

  21 feb 2021
  In het verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen van 2021 staat niets over het Israelisch-Palestijns conflict. Uit het stemgedrag van de partij in de Tweede Kamer valt echter te concluderen dat de VVD als vanouds de Tweestatenoplossing steunt. De […]
 • PVV

  21 feb 2021
  De partij van Geert Wilders presenteert zich steevast als dé vriend van Israel en het Joodse volk. De rechts-nationalistische PVV dient steevast moties in over zaken als de erkenning van Jeruzalem als Israels hoofdstad, over de verhuizing van de Nederlandse […]
 • CDA

  21 feb 2021
  Op het gebied van het Midden-Oosten valt in het verkiezingsprogramma van het CDA niets te vinden. Uit het stemgedrag komt naar voren dat de christendemocraten een ware middenpartij zijn. Zo steunt het CDA de tweestatenoplossing, maar is zij ook zeer […]
 • D66

  21 feb 2021
  Het sociaalliberale D66 is voor een tweestatenoplossing. Tegelijkertijd is sprake van enig cynisme, waarbij de afgelopen Kabinetsperiode in debatten meermaals werd gewezen op het gebrek aan vooruitgang in het Midden-Oosten vredesproces. De partij is kritisch op het beleid van de […]
 • GroenLinks

  21 feb 2021
  Op het gebied van buitenlandbeleid neemt GroenLinks een kritische houding ten opzichte van Israel in. In het verkiezingsprogramma staat: ‘In het Israëlisch- Palestijnse conflict streven we naar een rechtvaardige tweestatenoplossing. Daartoe moeten beide partijen zich houden aan het internationaal recht […]
 • SP

  21 feb 2021
  De Socialistische Partij is van oudsher gezien erg kritisch op Israel en haar beleid. Met buitenlandwoordvoerder Sadet Karabulut was afgelopen Kabinetsperiode tevens sprake van een radicalisering van de anti-Israelretoriek. Een motie van Joël Voordewind die de regering oproept niet alleen […]
 • PvdA

  21 feb 2021
  Qua Israel houdt de Partij van de Arbeid vast aan haar standpunten: een tweestatenoplossing met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad. Doch is zij wel voor sancties indien Israel zou overgaan tot annexatie: “De EU zet alle mogelijke middelen in om een […]
 • ChristenUnie

  21 feb 2021
  De ChristenUnie stelt zich steevast op als voorvechter van Israel. Zo staat in het verkiezingsprogramma: “Christenen weten zich op Bijbelse gronden met het Joodse volk verbonden. De staat Israël, één van de weinige democratieën in het Midden-Oosten, is voor Joden […]
 • Partij voor de Dieren

  21 feb 2021
  In het partijprogramma van de Partij voor de Dieren is niets te vinden over zowel antisemitisme als het Israelisch-Palestijnse conflict. Uit het stemgedrag van de partij blijkt dat zij zich zeer kritisch ten overstaande van Israel opstelt. De PvdD is […]
 • 50PLUS

  21 feb 2021
  In het partijprogramma van 50PLUS staat weinig tot niets over zowel antisemitisme als Israel. Uit het stemgedrag van de partij valt te concluderen dat 50PLUS zich niet automatisch voor of tegen moties omtrent Israel schaart, en lijkt de fractie per […]