Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

50PLUS

In het partijprogramma van 50PLUS staat weinig tot niets over zowel antisemitisme als Israel. Uit het stemgedrag van de partij valt te concluderen dat 50PLUS zich niet automatisch voor of tegen moties omtrent Israel schaart, en lijkt de fractie per voorstel een afweging te maken. Een meerderheid van de voorstellen die in de Tweede Kamer gedaan worden omtrent de bestrijding van antisemitisme kon op steun van 50PLUS rekenen.