Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

BIJ1

BIJ1 predikt inclusiviteit, de multiculturele samenleving en wil een eind aan racisme en discriminatie in Nederland. Daarbij neemt de partij van Sylvana Simons radicale standpunten in, die rechtstreeks uit het handboek van de Black Lives Matter-beweging komen, maar ook haar wortels vinden in de werken van Karl Marx. De partij ziet Israel als een (illegitiem) koloniaal project. Bij BIJ1 is Israel slecht en zijn de Palestijnen het slachtoffer. De partij van Simons wil de Palestijnse staat erkennen en van BDS een van de speerpunten van het Nederlandse buitenlandbeleid maken. Daarnaast stelt BIJ1 Nederlandse Joden die in dienst gaan bij de IDF gelijk aan jihadisten en Syriëreizigers. De partij ziet Israel als een koloniaal-Europees project en framet het hele conflict in een simpel, maar onjuist kader. Net als veel andere partijen zegt de partij een einde aan antisemitisme te willen. De partij keert zich echter tegen de werkdefinitie van de International Holocaust Remembrance Alliance, die in de ogen van BIJ1 herschreven moet worden. Naast DENK was BIJ1 de enige partij in de Amsterdamse gemeenteraad die zich niet achter het Joods Akkoord schaarde.