Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

CDA

Op het gebied van het Midden-Oosten valt in het verkiezingsprogramma van het CDA niets te vinden. Uit het stemgedrag komt naar voren dat de christendemocraten een ware middenpartij zijn. Zo steunt het CDA de tweestatenoplossing, maar is zij ook zeer kritisch over het beleid van de regering-Netanyahu aangaande de nederzettingen. De partij stelt dat Israel het internationaal recht overtreedt en wil het land daarop aanspreken en sluit eventuele sancties niet uit. Eventuele strafmaatregelen in reactie op Palestijnse acties worden niet genoemd.

Op het gebied van de bestrijding van antisemitisme wil de partij de aangiftebereid vergroten en het burgerschapsonderwijs verbeteren, zo blijkt uit het verkiezingsprogramma. Het CDA stelt dat discriminatie de spanningen in het land vergroot en dat daartegen concrete stappen moet worden genomen: ‘De toename van het aantal incidenten rond straatintimidatie, intolerantie en geweld tegen homo’s, antisemitisme en andere vormen van onverdraagzaamheid leidt tot grote spanningen in die gemeenschappen. Wij willen de aangiftebereidheid vergroten en een strenge aanpak van alle vormen van intolerantie en geweld tegen bevolkingsgroepen.’