Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

D66

Het sociaalliberale D66 is voor een tweestatenoplossing. Tegelijkertijd is sprake van enig cynisme, waarbij de afgelopen Kabinetsperiode in debatten meermaals werd gewezen op het gebrek aan vooruitgang in het Midden-Oosten vredesproces. De partij is kritisch op het beleid van de Israelische regering, en hoe zij omgaat met de nederzettingen, Palestijnse gevangenen en de situatie in Gaza. Tegelijkertijd is D66 ook kritisch is op de mensenrechtensituatie in de gebieden die bestuurd worden door de Palestijnse Autoriteit: ‘De mensenrechten in de bezette gebieden moeten, ook door de Palestijnse gezaghebbers richting de eigen bevolking, gerespecteerd worden.’

Als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kwam D66-lijsttrekker Sigrid Kaag enkele malen onder vuur over berichten dat Nederlands hulpgeld aan Palestijnse ngo’s terecht zou zijn gekomen bij terroristische groeperingen. Zo loopt nog een onderzoek naar het UAWC, waarvan werknemers verdacht worden van een aanslag waarbij het 17-jarige Israëlische meisje Rina Shnerb om het leven kwam.

D66 trekt een absolute grens wanneer individuen haatzaaien of oproepen tot geweld, net zoals bij het aanwakkeren van antisemitisme, islamofobie en homohaat – dat is volgens de partij volstrekt onaanvaardbaar. Dat geldt ook voor alle vormen van terreur, en zowel jihadistisch als extreemrechts gedachtegoed. Samen met de PvdA en GroenLinks zette D66 zich in voor de inzet van rechercheurs gespecialiseerd op het gebied van discriminatie, om vervolging van daders en aangiftebereidheid te verbeteren.