Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

DENK

DENK is zeer kritisch op Israel. De partij stemt steevast tegen pro-Israel moties en wil dat Nederland de Palestijnse staat erkent. Zeer opmerkelijk noemt de partij ook de mogelijkheid tot een eenstaatoplossing als “Israel de vrede onmogelijk maakt”. Zo staat in het verkiezingsprogramma: “De Israëlische bezetting van Palestina duurt nu al 54 jaar. Israël gaat door met ernstige schendingen van het internationaal recht door de bouw van illegale nederzettingen en wil Palestina annexeren. De oproep van DENK aan de Nederlandse regering blijft onverminderd om de Palestijnse staat te erkennen en een importverbod op te leggen aan producten uit de illegale nederzettingen. Tegelijkertijd mag de regering niet langer haar ogen sluiten voor de realiteit die Israël geschapen heeft: één staat, waarin de Palestijnen veel minder rechten hebben dan de Israëli’s. Mensenrechtenorganisaties noemen die situatie bij naam: apartheid. Wanneer Israël de tweestatenoplossing onmogelijk maakt en vernietigt, moeten Nederland en de EU het enige alternatief bevorderen: één staat met gelijke rechten voor iedereen.”

De partij ziet zichzelf als de strijder tegen racisme en discriminatie in Nederland. Des te opmerkelijker zijn de antisemitische uitspraken die DENK-Kamerleden de afgelopen Kabinetsperiode in het parlement deden. Zo stelde Tunahan Kuzu Israel op één lijn met Nazi-Duitsland door te spreken van “Lebensraum” en “Heim ins Reich”.  Selçuk Öztürk sprak in de Kamer van “de lange arm van Israël en de Joden”. Daarnaast was een keer sprake van Kamervragen, en diens promotie op de Facebook-pagina van DENK, die doorzeefd waren van antisemitische symbolen, suggesties en insinuaties, vermomd als kritiek op Israel. Ondanks dat DENK stelt dat antisemitisme in Nederland aangepakt moet worden, zet de partij zich fanatiek in tegen hantering van de werkdefinitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).