Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

Forum voor Democratie

In haar verkiezingsprogramma stelt Forum voor Democratie dat zij Israel steunt. Daarnaast wordt Israël meermaals als voorbeeld genoemd: een ‘recht van terugkeer’ voor mensen met een Nederlandse afkomst en een ruimtemissie naar Israëlisch voorbeeld. Vrijwel alle moties in de Tweede Kamer ten faveure van Israel konden de afgelopen Kabinetsperiode op steun van FvD rekenen.

Rond zowel FvD-voorman Thierry Baudet als de jongerenafdeling van de partij hangt een zweem van antisemitisch gedachtegoed. Vorig jaar schreven bezorgde leden van JFvD aan het bestuur dat sprake was van “rechts-radicaal gedachtengoed” waarbij in appgroepen structureel “fascistische” en “antisemitische” uitspraken werden gedaan. In mei dit jaar werden, zo stelde de partij na een intern niet-gepubliceerd onderzoek, enkele raddraaiers van antisemitische en homofobe memes uit de partij gezet of geschorst. In november kwam het Parool met nieuwe onthullingen over antisemitische en extremistische uitingen binnen de jongerenorganisatie van FvD. Het bericht toonde dat het intern onderzoek flinterdun is geweest, als het überhaupt heeft plaatsgevonden. CIDI riep op tot een onafhankelijk onderzoek, maar het FvD-bestuur ging opnieuw over tot een eigen rapportage. Opnieuw was sprake van een flinterdun, niet-onafhankelijk rapport. De conclusie van het niet-onafhankelijke onderzoek is niet onverwacht: “geen verwijtbaar handelen JFvD-bestuur of Tweede Kamerfractie” in de affaire van antisemitische appberichten. Ook de rol van partijleider Baudet en JFvD-voorzitter Freek Jansen blijft onvermeld. Volgens meerdere getuigen heeft Baudet zich schuldig gemaakt aan antisemitische uitspraken, nieuws wat vooral naar buiten kwam toen meerdere kopstukken FvD verlieten. Baudet trok zich aanvankelijk terug als partijleider maar keerde na een referendum onder de partijleden terug als voorman. “Als je nu nog Baudet steunt, ben je medeplichtig aan het in stand houden van antisemitisme binnen die partij” zei CIDI-voorzitter Ronnie Eisenmann hierover.