Dossier: Geschiedenis van Israel

De geschiedenis van Israel gaat duizenden jaren terug. Dit dossier bespreekt de moderne geschiedenis van Israel - van het tijdperk van Napoleon tot het heden. 

1799 – 1814: Het Napoleontische Tijdperk

De Franse staatsman en militair leider Napoleon Bonaparte (1769-1821) was een groot voorstander van de emancipatie van de Joden en had ambities om het Land van Israel te veroveren. In 1791 werden de Franse Joden wettelijk gelijkberechtigd, maar de uitvoering van de wet liet alles te wensen over. De formele gelijkberechtiging van de Nederlandse Joden kwam in 1796 tot stand, toen Nederland een Franse vazalstaat was.

1799 Europa keert terug in het Heilige Land

De Franse militaire leider Napoleon Bonaparte probeert het Land van Israel te veroveren. Hij zou van plan zijn in Jeruzalem een Joodse staat uit te roepen en had naar verluidt daartoe al een manifest opgesteld. Het vanuit Egypte oprukkende Franse leger belegert het havenstadje Akko teneinde daar een bruggenhoofd te vestigen. De Turkse verdedigers krijgen echter assistentie van de Britse vloot en na twee maanden is Napoleon gedwongen zijn plan op te geven. Het was de eerste Europese militaire interventie in het Land van Israel sinds de Kruistochten. Akko was destijds ook het laatste bolwerk van de Kruisvaarders, tot het in 1291 door de moslims werd veroverd.

Napoleons Zionistische Manifest

De originele tekst van Napoleons ‘zionistische’ manifest werd nooit gevonden. Maar op 22 mei 1799, tijdens Napoleons belegering van Akko, publiceerde de belangrijkste Franse krant Le Moniteur Universel (de belangrijkste [regerings]krant tijdens de Franse Revolutie en in het Napoleontische tijdperk) een kort artikel met de volgende zinsnede:

“Bonaparte heeft een proclamatie uitgevaardigd waarin hij alle Joden in Azië en Afrika uitnodigt om zich onder zijn vlag te verzamelen om het oude Jeruzalem te herstellen”.

Zie ook: https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4943093,00.html

Volgens professor Mordechai Gichon, militair historicus aan de Universiteit van Tel Aviv en Napoleon-expert, was de Franse leider inderdaad van plan om een nationaal huis voor de Joden in het land van Israel te vestigen: “Napoleon geloofde dat de Joden hem zijn gunsten zouden terugbetalen door Franse belangen in de regio te dienen”, aldus Gichon in zijn boek Napoleon in the Holy Land (2004).

1806 Joodse gelijkberechtiging

Napoleon Bonaparte, inmiddels keizer van Frankrijk, verschaft de Franse Joden per decreet de gelijkberechtiging die hen in 1791 wettelijk was toegekend maar die nooit concreet tot stand was gekomen.

1808 Orthodox-Joodse migratie naar het Land van Israel

Voorspellingen van vooraanstaande rabbijnen, waaronder de Vilna Gaon, dat de Messias in het Hebreeuwse jaar 5600 (1840) zal arriveren, veroorzaken een migratiegolf van Oost-Europese orthodoxe Joden naar het Land van Israel. Zij worden gevolgd door omvangrijke groepen Joden uit Perzië, Jemen en Noord-Afrika. Deze ‘peroesjiem’ vestigen zich vooral in Tiberias, Safed en Jeruzalem.