Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

JA21

De nieuwe partij van Joost Eerdmans en Annabel Nanninga tracht een gat te vullen tussen de FvD, de PVV en de VVD. In het partijprogramma spreekt JA21 steun uit voor Israel: “Nederland en Israël zijn vrienden. JA21 wil investeren in de relatie met Israël. De ambassade van Nederland dient – net als die van de Verenigde Staten – te verhuizen naar Jeruzalem, de hoofdstad van Israël.”

Antisemitisme wordt in het partijprogramma niet expliciet genoemd. Wel spreekt JA21 zich expliciet uit tegen positieve discriminatie, en schrijft het verder: “Gelijke gevallen worden gelijk behandeld. De uitwerking van het gelijkheidsbeginsel in de Grondwet hoort primair van toepassing te zijn op de relatie van de staat met haar burgers.”

JA21 prominent Nanninga ligt onder vuur in verband met berichten die zij tussen 2009 en 2016 op Twitter plaatste waarin zij ongepaste grappen maakte over de Holocaust. In een interview met NIW verdedigde Nanninga zich door te stellen dat zij “alles en iedereen op de hak” neemt en zich van “heel harde humor” had bediend.