Dossier: Nederzettingen

De Israelische nederzettingen zijn een veelbesproken onderwerp. Hoe ontstonden de nederzettingen en wat is hun rol in het vredesproces?

Veiligheidszones

Veiligheidszones
De Westoever is opgedeeld in veiligheidszones. Zone A valt geheel onder de Palestijnse Autoriteit (PA). In zone B is de administratie in handen van de PA maar de veiligheid in handen van Israel. Zone C is geheel in Israelische handen en valt onder de militaire wetgeving in Israel. Gebieden die aangemerkt worden met A of B grenzen echter niet allemaal aan elkaar. De C-zones zijn wel met elkaar verbonden door wegen of zijn bereikbaar via Israel. Alle door de Israelische overheid geautoriseerde nederzettingen liggen in de C-gebieden. Zolang er geen vredesregeling is, houdt Israel de nederzettingen in stand.