Dossier: Palestijnse Autoriteit

De Palestijnse Autoriteit is het bestuur van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever. Dit dossier behandelt het ontstaan van de Palestijnse Autoriteit en het standpunt van CIDI. 

Streven naar erkenning

Streven naar erkenning

De Palestijnse Autoriteit streeft sinds 2015 naar officiële erkenning als staat. Door een groot aantal landen wordt de Palestijnse staat inmiddels erkend, met de wapenstilstandslijnen van vóór 1967 als uitgangspunt (de ‘Groene Lijn’). Een meerderheid van de Algemene Vergadering van de VN heeft zich uitgesproken voor erkenning van een Palestijnse staat. Dit besluit is evenwel niet bindend, want voor officiële VN-erkenning is een besluit van de VN-Veiligheidsraad nodig. Palestijnse pogingen om erkenning van een eigen staat te bereiken, zijn tot op heden gestrand in de Veiligheidsraad door het Amerikaanse veto.