Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

Partij voor de Dieren

In het partijprogramma van de Partij voor de Dieren is niets te vinden over zowel antisemitisme als het Israelisch-Palestijnse conflict. Uit het stemgedrag van de partij blijkt dat zij zich zeer kritisch ten overstaande van Israel opstelt.

De PvdD is tegen iedere vorm van rituele slacht en heeft hier in het verleden al meerdere moties over ingediend. Zo ziet de partij het als onnodig leed dat dieren wordt aangedaan. Ook stelde partijleider Esther Ouwehand eens dat godsdienstvrijheid niet absoluut is.