Dossier: Israelische politiek

Waar de begrippen links en rechts in Nederland in de eerste plaats over de economie gaan, hebben deze termen in de Israelische politiek met name betrekking op de positie die partijen innemen in het Arabisch-Israëlisch conflict.