Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

PvdA

Qua Israel houdt de Partij van de Arbeid vast aan haar standpunten: een tweestatenoplossing met Jeruzalem als gedeelde hoofdstad. Doch is zij wel voor sancties indien Israel zou overgaan tot annexatie: “De EU zet alle mogelijke middelen in om een vredesproces nieuw leven in te blazen. Als de Israëlische regering overgaat tot annexatie van gebieden in de Westelijke Jordaanoever, volgen sancties.” Eventuele strafmaatregelen in reactie op Palestijnse acties worden niet genoemd. Daarnaast deed de PvdA bij velen de wenkbrauwen fronsen door in de Tweede Kamer tegen een motie te stemmen die steun voor de Abraham-akkoorden uitspreekt.

De PvdA hamert in haar programma op het aanpakken van discriminatie en racisme, incluis antisemitisme. De sociaaldemocraten noemen het belang van kennis en scholing bij het aanpakken van deze maatschappelijke problemen. Ook moeten slachtoffers van discriminatie sneller toegang krijgen tot de politie, en wil de partij zwaarder straffen, gespecialiseerde agenten en een betere handhaving. Hiertoe maakte de partij zich samen met D66 en GroenLinks dan ook hard voor in de Kamer. Daarnaast hield de PvdA afgelopen Kabinetsperiode de vinger aan de pols omtrent verschillende vormen van Jodenhaat, waaronder antisemitische spreekkoren bij voetbalwedstrijden en de verkoop van antisemitische literatuur op het internet.

Tegelijkertijd raakte de partij in opspraak toen het in 2018 een podium bood aan toenmalig Labourleider Jeremy Corbyn. Leden van de CIDI-jongerenorganisatie wilden bij dit evenement op ludieke wijze aandacht vragen voor het sluimerend antisemitisme binnen de Britse Labour-partij. Na het ontrollen van een spandoek werden zij door meerdere bezoekers van de bijeenkomst fysiek en verbaal aangevallen. Enkel door ingrijpen door beveiligers kon erger worden voorkomen.