Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

PVV

De partij van Geert Wilders presenteert zich steevast als dé vriend van Israel en het Joodse volk. De rechts-nationalistische PVV dient steevast moties in over zaken als de erkenning van Jeruzalem als Israels hoofdstad, over de verhuizing van de Nederlandse ambassade naar die stad en spreekt daarnaast over Jordanië als de Palestijnse staat. De partij is dan ook niet te spreken over de tweestatenoplossing of onderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen. Daarnaast steunt de partij van Wilders het nederzettingenbeleid van de regering-Netanyahu.

Wilders stelt dat Israel de eerste verdedigingslinie is van het Westen tegenover de militante Islam. De PVV ziet in Israel een bondgenoot in haar strijd tegen de Islam, die zij ziet als totalitaire ideologie. De BDS-beweging kan op sterke afkeuring rekenen vanuit de PVV, en de partij is zeer kritisch op NGO’s die kritisch zijn op Israel en subsidies ontvangen van Nederland, zoals Oxfam-Novib en Cordaid. Verder wil de partij alle ontwikkelingshulp afschaffen en daarmee ook zulke subsidies stopzetten.

Ook op het gebied van de bestrijding van antisemitisme windt de partij geen doekjes om haar standpunt: die komt volgens de PVV met name uit islamitische hoek. Zo is de partij van Wilders zeer kritisch op immigratie uit islamitische landen, want zij zouden antisemitisme importeren naar Nederland. Kamerlid Gidi Markuszower was daarnaast fel in zijn bewoordingen tegen ministers Blok en Kaag. Naar aanleiding van de aanslag waarbij het 17-jarige Israëlische meisje Rina Shnerb is vermoord door PFLP-terroristen die in dienst waren van een door Nederland gesubsidieerde Palestijnse NGO stelde Markuszower over Blok en Kaag: “Zij waren gewaarschuwd en bleven toch doorbetalen. Waarom? Blijkbaar houden ze van Palestijnse terroristen en haten ze Joden.”

Tijdens een debat over de aanpak van antisemitisme stelde Markuszower dat De Joodse gemeenschap “een verkeerde politieke antenne heeft ontwikkeld. Dat komt niet door henzelf, maar door het verblijf in de diaspora. Zij stemmen altijd op die partijen die hun eigen ondergang faciliteren. In concreto komt dat in Nederland neer op partijen die hier in Nederland bijvoorbeeld de massa-immigratie van mensen uit islamitische landen binnenhalen. Dat zorgt een-op-een voor meer Jodenhaat.”

De PVV is bij monde van Dion Graus ook mordicus tegen de rituele slacht, met name de halalslacht in Nederland. Hij noemde de onverdoofde slacht eens “dierenmarteling” en eiste daarnaast een importverbod. Dat daarbij ook de koosjere slacht (sjechita) en daarmee de Joodse gemeenschap geraakt zou worden door een mogelijk verbod, lijkt de PVV intern niet zo veel te deren.

 

In een eerdere versie van dit artikel stond een foutief citaat toegeschreven aan de heer Markuszower. 
Omdat we hechten aan accurate berichtgeving rectificeren we dat gaarne en bieden we de heer Markuszower hierbij onze welgemeende excuses aan.