Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

SP

De Socialistische Partij is van oudsher gezien erg kritisch op Israel en haar beleid. Met buitenlandwoordvoerder Sadet Karabulut was afgelopen Kabinetsperiode tevens sprake van een radicalisering van de anti-Israelretoriek. Een motie van Joël Voordewind die de regering oproept niet alleen voor producten uit Israëlische nederzettingen, maar voor producten uit alle bezette en betwiste gebieden een etiketteringsbeleid te hanteren, kreeg geen steun van de SP. Opmerkelijk, daar de motie van Voordewind een parafrasering van een motie uit 2016 was die destijds door toenmalig SP-buitenlandwoordvoerder Harry van Bommel mede was ingediend.

De afgelopen Kabinetsperiode kwam de SP meermaals met moties die oproepen tot sancties tegen Israel wegens mensenrechtenschendingen, de bouw van nederzettingen en annexatieplannen. Daarnaast pleit de partij voor erkenning van de Palestijnse staat.

Karabulut stelde in de Tweede Kamer namens de SP maanden lang vragen over een ‘Hollandse maand’ bij Shufersal, waarbij Nederlandse waren te koop waren, omdat de Israëlische supermarktketen ook in nederzettingen actief is. Hierbij werd het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering valselijk voorgesteld als boycotbeleid. Daarnaast verlangde de SP dat Israëlische bedrijven uitgesloten zouden worden van deelname aan de Nederlandse ontwikkeling van een app ter bestrijding van het coronavirus.

In haar partijprogramma pleit de SP voor meer aandacht voor racisme: “In het onderwijs komt meer aandacht voor racisme en de omgang met andersdenkenden”. In tegenstelling tot het programma van vier jaar terug is de partij nu een stuk korter en bondiger over deze zaken.

Opvallend is ook dat de SP als enige consequent tegen moties over het instellen van een nationaal coördinator antisemitisme stemde. De partij stelt dat antisemitisme niet apart, maar onder de algemene paraplu van racisme en discriminatie aangepakt zou moeten worden.