Dossier: BDS - de boycotbeweging tegen Israel

BDS - van 'Boycott, Divestment, and Sanctions' of Boycot, Desinvesteren en Sancties - is de internationale boycotbeweging tegen Israel. De BDS-beweging bepleit een internationaal isolement van Israel. Daarom zet de BDS-campagne overheden, bedrijven, universiteiten en andere instellingen die op wat voor manier dan ook samenwerken met Israel, onder druk om die samenwerking te beëindigen. BDS zegt een einde te willen maken aan de bezetting en de onderdrukking van Palestijnen. In de praktijk blijkt BDS een tactiek om het bestaansrecht van Israel te ondermijnen. 

Supermarkten: laat BDS geen klanten lastigvallen!

Die ‘inspectieteams’ van het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (DocP), wat doe je ertegen? Zij gaan winkels binnen en controleren daar de schappen op Israelische producten, die volgens hen geboycot moeten worden. De activisten lopen in de weg, vallen klanten lastig en krijgen disproportioneel veel aandacht. In het buitenland, vanwaar de acties zijn afgekeken, is het zelfs voorgekomen dat zij winkels en producten beschadigden.

Uiteraard zien veel winkels ze liever gaan dan komen. Toch kunnen de activisten in veel winkels hun gang gaan, terwijl het absoluut niet nodig is hun gedrag te tolereren. In een verslagje van hun ‘inspectiedag’ laten de ‘inspecteurs’ zelf al weten dat de ontvangst in winkels zeer wisselend is. Een Albert Heijn-vestiging in de Amsterdamse binnenstad ontzegde ‘het team’ eenvoudigweg de toegang, en daarmee ging de actie niet door. De bedrijfsleider van die vestiging stond volkomen in zijn recht. Winkels willen gewoon hun producten verkopen en willen niet dat hun klanten worden lastiggevallen door politieke actievoerders. Ook klanten die zich eraan ergeren kunnen bedrijfsleiders wijzen op die mogelijkheid.

Een treurig bijproduct van de acties is dat boze klanten het soms de winkel kwalijk nemen dat die acties er plaatsvinden. Dat is beslist niet het geval: zij worden doelwit als ze Israelische producten verkopen en verdienen dus juist steun en een beleefde benadering.

Het handigste middel tegen deze overlast zijn huisregels, die duidelijk zichtbaar in de winkel moeten hangen. Daarin staat wat de bedrijfsleiding wel en niet toelaat in de winkel. Een voorbeeld van niet toelaatbare acties kan zijn het binnenkomen met een groep die klanten intimideert en overlast veroorzaakt. Handelt een klant in strijd met de huisregels, dan kan de bedrijfsleider hem of haar daarop aanspreken en verzoeken de zaak te verlaten. Weigert de klant dit bij herhaling, dan is dat huisvredebreuk. Het personeel mag de klant dan aanhouden en 112 bellen, waarna de politie hem of haar zal verwijderen. Meer details over hoe op te treden zijn te vinden op de website van de politie. Actievoerders die van plan zijn later terug te komen, kunnen een winkelverbod krijgen (zie dezelfde site).

Overigens kan een winkel ook tevoren contact opnemen met de politie en vertellen dat er overlast te verwachten is. De bedrijfsleiding kan de politie vragen te helpen voorkomen dat er klanten lastig worden gevallen of andere overlast in de winkel wordt gepleegd.

Afbeelding: L1 Limburg.