Dossier: De veiligheidsbarrière

Kaarten

De Westoeverbarrière loopt grotendeels langs de zogeheten ‘Groene Lijn’, de wapenstilstandslijn van 1949. Op sommige plekken omsluit de barrière Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, terwijl andere nederzettingen buiten de barrière liggen. Ook is de barrière op sommige plekken een muur (zoals bij Jeruzalem) terwijl andere delen bestaan uit hekwerk. De onderstaande kaarten laten zien hoe de veiligheidsbarrière loopt, en tonen het verschil tussen muur en hekwerk. 

De barrière in juli 2011

Een schematische weergave van het verloop van de barrière in 2005

De status van de barrière in 2012

De veiligheidsbarrière bij Jeruzalem