Dossier: Tweede Kamerverkiezingen 2021

Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. Wat zeggen Nederlandse politici en partijen over Israel, het Midden-Oosten en antisemitisme? Zoals vanouds heeft CIDI de partijprogramma’s en het stemgedrag van de Nederlandse politieke partijen nauwlettend doorgenomen en gevolgd. Per partij hebben wij bezien wat hun daadwerkelijke inbreng is in de Nederlandse buitenlandpolitiek rondom het Midden-Oosten en Israel, en hoe zij omgaan met het voor de Nederlandse politiek helaas nog actuele probleem van antisemitisme, en andere zaken die de Joodse gemeenschap aangaan zoals koosjer slachten. Naast de programma’s bespreken we ook uitspraken van Kamerleden en het stemgedrag van de partijen op die onderwerpen. Zo kunt u zelf interpreteren hoe elke partij in de praktijk staat tegenover de zaken die ons als CIDI het meest aangaan.

VVD

In het verkiezingsprogramma van de VVD voor de verkiezingen van 2021 staat niets over het Israelisch-Palestijns conflict. Uit het stemgedrag van de partij in de Tweede Kamer valt echter te concluderen dat de VVD als vanouds de Tweestatenoplossing steunt. De VVD is niet voor het erkennen van een Palestijnse staat voordat het conflict door middel van onderhandelingen is opgelost. Tegelijkertijd wil de partij de banden met Israel aanhalen, mede door het herstarten van de Associatieraad tussen de EU en Israel en door het investeren in het land: ‘Modernisering van het associatieakkoord tussen Israël en de Europese Unie, onder meer via een herstart van formele gesprekken hierover in de associatieraad tussen beide partijen. Dit past bij de positieve ontwikkelingen in de regio, waarbij Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten hun relatie met Israël hebben genormaliseerd’. De VVD wil vasthouden aan het nucleaire akkoord met Iran, doch wil de partij ook sturen richting een beperking van het Iraanse raketprogramma en het opnieuw instellen van sancties indien nodig. De VVD blijft op buitenlands gebied in dezelfde vaarwateren.

De afgelopen Kabinetsperiode was de VVD bij monde van Kamerlid Dilan Yeşilgöz-Zegerius zeer prominent op het gebied van de aanpak van antisemitisme. Samen met CU-voorman Gert-Jan Segers diende Yeşilgöz met succes een initiatiefnota in met verschillende voorstellen voor de bestrijding van Jodenhaat.

Met de aangenomen nota van de VVD en de CU komt onder andere een nationaal coördinator antisemitisme. Deze coördinator moet de Kamer en het kabinet adviseren over beleid en een lijn brengen in de aanpak van antisemitisme tussen de verschillende ministeries.

In het programma van de VVD valt te lezen dat de subsidies wil stopzetten aan instituties en verenigingen in binnen- en buitenland die zich schuldig maken aan discriminatie, racisme en antisemitisme: ‘Uitsluiting van overheidssubsidies van organisaties in binnen- en buitenland wier bestuurders zich schuldig maken aan haatzaaien of discriminatie – zoals antisemitisme of haat tegen LHBTI’ers’. Dit als onderdeel om mensen meer bewust te maken van de zelfbeschikking van de mens, vrij van discriminatie, antisemitisme, homofobie en geloofskwesties.